NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Økonomi for alle: Styrk kompetencerne til effektiv økonomistyring i din kommune

I Komponent understøtter vi hele den kommunale organisation med kompetencer inden for økonomi og styring. Vi ved nemlig, at medarbejdere på alle niveauer og i alle grene af kommunen skal forstå de grundlæggende principper for kommunens økonomi og styring, hvis vi skal lykkes med at udnytte ressourcerne endnu bedre til gavn for borgerne. 

Komponents kurser er tilrettelagt med det udgangspunkt, at økonomi er for alle. Derfor klæder vi hele den kommunale organisation på med kompetencer inden for økonomi og styring, samtidig med at vi understøtter økonomifunktionens særlige rolle i at sikre kompetent forvaltning og finde nye innovative løsninger på de aktuelle styringsudfordringer. Fælles for vores kurser er, at de er tilrettelagt med udgangspunkt din kommunale praksis – hvad enten vi opdaterer dine basiskompetencer eller dine mere specialiserede kompetencer inden for strategisk økonomistyring. 

Husk, at vi altid har mulighed for at afholde en skræddersyet udgave af vores kurser i din kommune med udgangspunkt i jeres økonomiske praksis, mål og strategier.

Se kursuslisterne nedenfor eller tilmeld dig vores nyhedsbrev, hvor du får aktuelle kurser, inspirerende cases og tilbud om gratis webinarer direkte i din indbakke. 
 

Økonomiske basiskompetencer

Viden om økonomistyring er afgørende for at udøve kompetent forvaltning, og i Komponent udbyder vi en række kurser, der klæder medarbejdere i økonomifunktionerne og andre steder i forvaltningerne på til at varetage økonomiske opgaver, hvad end der er tale om kompetencer til økonomisk administration, budgetlægning, budgetopfølgning eller regnskab. Fælles for kurserne er, at de tager udgangspunkt i den kommunale praksis og altid er opdaterede, hvad angår nyeste lovgivning og praksis.

Strategisk økonomistyring

I de kommende år vil vi fortsat få flere plejekrævende ældre og flere små børn i Danmark. Flere borgere får altså brug for offentlige velfærdsydelser, og det er med til at presse kommunernes budgetter. Dermed ser vi et stærkt pres i forhold til at reducere udgifterne og skabe endnu bedre velfærd til gavn for borgerne. Udviklingen stiller bl.a. krav til økonomifunktionerne, som skal finde stadig nye, innovative og omkostningseffektive løsninger. 

Mange kommuner har allerede gode erfaringer, og de erfaringer har vi indarbejdet i Komponents kurser i kombination med den nyeste forskning og viden om økonomistyring. Det er afsættet for Komponents praksisnære kurser, som bl.a. omfatter:

Økonomi for ikke-økonomer

For at udnytte ressourcerne endnu bedre til gavn for borgerne, udbyder Komponent en række kurser, der klæder medarbejdere og ledere uden en økonomifaglig baggrund på med grundlæggende kompetencer og viden om kommunernes økonomistyring. Kurserne giver medarbejdere og ledere forståelse for, hvordan den kommunale økonomi er skruet sammen og giver værktøjer til at kunne bruge økonomien som et styringsredskab.

 

Få hurtigt overblik over alle kurser

I denne folder får du en oversigt over de forløb, vi udbyder på økonomiområdet. 

Økonomi og styring | Kursuskatalog 2022

Vil du vide mere?

Kontakt os i dag