NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Økonomiske basiskompetencer

Viden om økonomistyring er afgørende for at udøve kompetent forvaltning, og i Komponent udbyder vi en række kurser, der klæder medarbejdere i økonomifunktionerne og andre steder i forvaltningerne på til at varetage økonomiske opgaver, hvad end der er tale om kompetencer til økonomisk administration, budgetlægning, budgetopfølgning eller regnskab. Fælles for kurserne er, at de tager udgangspunkt i den kommunale praksis og altid er opdaterede, hvad angår nyeste lovgivning og praksis.

Grundlæggende kommunaløkonomi

Arbejder du med økonomi og regnskab i din dagligdag, men mangler en bedre helhedsforståelse for og indsigt i kommunernes økonomi og regnskab? Så kom med på dette intensive to-dages kursus.

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
  • 28.10 - 29.10.2024
Lokation Fredericia

Budget- og regnskabssystem for kommuner

Vil du vide mere om det kommunale budget- og regnskabssystem (den gule bibel), så du bliver bedre til at sætte ind der, hvor økonomistyringen kan blive endnu mere effektiv? Så er dette kurset for dig!

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
  • 18.11 - 19.11.2024
Lokation Fredericia

Komponents Momsuddannelse

Med Komponents momsuddannelse får du ny viden og en grundig forståelse for de kommunale momsregler, så du sikrer, at din kommune overholder loven og konterer korrekt. Komponents momsuddannelse er opbygget som tre adskilte kurser á én dags varighed: Grundlæggende moms og afgifter, toldmoms og energiafgifter og moms- og refusionsordningen.

Regnskabskurser

Bliver dine regnskabsopgaver mere og mere komplicerede? Og oplever du, at du har behov for ny viden, så du bedre kan løse dine opgaver? På Komponents (tidl. COK) regnskabskurser får du ny viden og kompetencer, så du bliver specialist inden for budgetopfølgning og controlling, årsregnskab og -rapport, beregning af takster og priser eller tilskudsadministration og -regnskaber.

Mellemkommunal refusion

Få en indføring i den nyeste administrative praksis omkring mellemkommunal refusion med vores områdespecifikke eller udvidede forløb. Komponent og vores samarbejdspartnere har tilrettelagt fem spændende forløb til dig, der arbejder med mellemkommunal refusion.