NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Adgangskrav

Hvem kan deltage?

Kommunomuddannelserne er for alle, der er ansat i kommuner og regioner, kommunale og regionale institutioner, fælleskommunale virksomheder, selvejende institutioner og private firmaer, der samarbejder med kommuner og regioner.

Adgangskrav

For at blive optaget på uddannelsen skal du have bestået en af følgende uddannelser:

  1. en relevant erhvervsuddannelse (fx kontoruddannelse)
  2. en relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  3. en gymnasial uddannelse
  4. en anden relevant uddannelse minimum på niveau med 1-3

Er din adgangsgivende uddannelse en gymnasial uddannelse eller en anden relevant uddannelse minimum på niveau med 1-3,  skal du også dokumentere, at du har mindst to års relevant erhvervserfaring.  

Har du ingen af ovenstående kvalifikationer, kan du søge om at blive realkompetencevurderet. Kontakt en studievejleder, som kan hjælpe dig videre.

Moduler som enkeltstående modul

Det er muligt kun at tage enkelte moduler af uddannelsen og bruge dem som faglig opkvalificering. Det er dog kun hele uddannelsen, der giver adgang til diplomniveau.

Modulerne kan også bruges som efteruddannelse, selvom man tidligere har gennemført Kommunomuddannelsen. 

Arbejdsledige

Kommunomuddannelsen eller dele af den er et godt tilbud til medarbejdere ved fratrædelser og outplacement. Den ledige har mulighed for at tage et eller flere obligatoriske eller valgfrie moduler.

Ledige kan optages på Kommunomuddannelsen, hvis de opfylde de almindelige adgangskrav.

Kontakt