NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Adgangskrav

For at blive optaget på Den Offentlige Lederuddannelse på diplomniveau (DOL) kræver Uddannelses- og Forskningsministeriet, at du har gennemført en uddannelse på minimum erhvervsakademiuddannelsesniveau (kort videregående uddannelse) eller har bevis for tilsvarende realkompetencer udstedt af en professionshøjskole eller et erhvervsakademi. Herudover skal du kunne dokumentere minimum to års relevant erhvervserfaring.

Når du tilmelder dig et modul på Den Offentlige Lederuddannelse skal du dokumentere, at du opfylder kravene for at blive optaget på uddannelsen. Det gør du i forbindelse med tilmeldingen ved at vedhæfte kopi af uddannelsesbevis samt CV - der blot skal dokumentere to års erhvervserfaring.

Hvis du ikke opfylder adgangskravet til lederuddannelsen – det kan f.eks. være, at du har en håndværksmæssig baggrund eller kontoruddannelse af ældre dato, så kræves der en såkaldt realkompetencevurdering (RKV) for at kunne optages. Idéen er, at summen af alle de erfaringer, kurser m.m. man har, tilsammen kan udgøre det, man ellers kunne have uddannet sig til. Komponent samarbejder med en lang række professionshøjskoler og erhvervsakademier, som har hjemmel til at foretage disse realkompetencevurderinger.

Læs mere om realkompetencevurdering her.