NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Afgangsprojekt på Sundhedskommunomuddannelsen

Afgangsprojektet viser at du har studiekompetencer, og at du er i stand til at anvende relevante teorier og analysemetoder på en konkret problemstilling, som er relevant for Kommunomuddannelsens fagområder.

Afgangsprojektet er et skriftligt projekt, som er udgangspunkt for en mundtlig eksamen. Både projektet og den mundtlige eksamen skal bestås.

Afgangsprojektet skal tage udgangspunkt i en problemstilling fra din arbejdsplads og skal vise, at du på et metodisk og analytisk grundlag og ud fra en teoretisk viden kan arbejde med praksisnære problemstillinger indenfor det forvaltningsmæssige område i kommuner og regioner.

Din arbejdsplads har derfor en god mulighed for at få analyseret og belyst et relevant og aktuelt område.

Afgangsprojektet svarer til 10 ECTS-point.

Prisen for et afgangsprojekt er 13.350 kr. ekskl. moms ved tilmelding med start i 2021.

Prisen dækker vejledning og eksamen.

Forløbet

Afgangsprojektet starter med et introduktionsmøde ved semestrets start, hvor du også får mulighed for kort at få repeteret den samfundsvidenskabelige metode. Herefter har du cirka tre måneder til at skrive projektet. Arbejdsbyrden er nogenlunde den samme som ved et obligatorisk eller valgfrit modul, og vi anbefaler derfor, at du aftaler med din leder, at du får fri fra arbejde svarende til de 10 undervisningsdage, der er på et modul.

Du får tilknyttet en vejleder, som kan give dig vejledning undervejs i forløbet. Du kan vælge at skrive afgangsprojektet alene eller indgå i en gruppe på 2- 3 deltagere.  

Vejledning

Din vejleder har:

  • 10 timer til rådighed, hvis du skriver afgangsprojektet alene
  • 15 timer, hvis I er en gruppe på to
  • 20 timer, hvis I er en gruppe på tre.

Vejlederen kan bruge tiden på at vejlede dig på møder, i telefonen og via mail. En del af vejlederens tid vil gå med at sætte sig ind i dine spørgsmål og forberede sig på at besvare dem bedst muligt. Du kan derfor ikke forvente, at din vejleder kan bruge alle timerne på møder med dig.   

Tilmeld dig afgangsprojektet her