NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

For arbejdsgivere

Kommunomuddannelsen tager udgangspunkt i arbejdsopgaverne i kommuner og regioner.

Kommunommoduler som enkeltmodul eller hele Kommunomuddannelsen kan bruges som faglig og personlig udvikling for mange typer af medarbejdere. Det gælder for eksempel medarbejdere, der:

  • Skal arbejde med nye opgaver
  • Skal holde sig fagligt ajour på et område
  • Skal introduceres til at arbejde i en kommune/region, hvis de kommer fra et job i det private erhvervsliv
  • Skal lære noget om administration (fx institutionsledere med en pædagogisk uddannelse)
  • Skal tilegne sig viden inden for nye fagområder

Kommunomuddannelsen er så fleksibel, at dine medarbejdere kan vælge at tage:

  • Et enkelt eller flere moduler  a 70 timer (10 ECTS-point)
  • Kommunomuddannelsen på akademiniveau (60 ECTS-point) i løbet af 2½ - 6 år. (3 obligatoriske moduler, 2 valgfrie moduler og Afgangsprojektet)

Kommunomuddannelsen på akademiniveau giver adgang til uddannelser på diplomniveau.

Interne forløb

Det er også muligt at rekvirere et kommunommodul som et internt forløb, så alle medarbejdere får de samme kompetencer på én gang. Undervisningen kan tilrettelægges, så den passer ind i det daglige arbejde.

Forløbet slutter med eksamen, og modulet indgår i medarbejdernes samlede Kommunomuddannelse.

Se også uddannelse på flere måder

Kontakt