NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

De rigtige kompetencer til arbejdet med børn og unge i udsatte positioner og børn og unge med handicap

Hver eneste dag er du med til at løfte en stor og vigtig opgave: at skabe udvikling og trivsel hos børn og unge i udsatte positioner, børn og unge med handicap og deres familier. Hos Komponent klæder vi dig på med den nyeste viden om lovgivning og praksis, så du altid har kompetencerne i orden til at udføre det arbejde, du brænder for. 

Som socialrådgiver, lærer, pædagog, ergoterapeut eller anden fagperson, der arbejder med børn og unge og deres familier, skal du altid være opdateret på den nyeste lovgivning og praksis – men du skal meget mere end det. Du skal kunne bidrage til at øge børn og unges trivsel, styrke forældrekompetencerne og relationen mellem barn og forælder, samtidig med at du er faciliterende, konfliktmæglende og stærk i din kommunikation. Derudover skal du have en bred metodisk og psykologisk viden, indsigt i psykologiske og psykiatriske problemstillinger og misbrugsproblematikker og kompetencer til at understøtte det helhedsorienterede og tværprofessionelle samarbejde, som sikrer inddragelse af barnets og den unges perspektiv.

Skal vi som samfund lykkes med at skabe udvikling og trivsel hos børn og unge og deres familier, så kræver det, at du og dine kolleger er klædt på til at løse opgaven. Hos Komponent tilbyder vi kurser og kompetenceforløb, der taler ind i din fagprofessionelle virkelighed og understøtter din personlige og faglige udvikling. Vi sikrer, at vores undervisere har både en stærk faglighed og et stort praksiskendskab, så du let kan omsætte din nye viden til stærke resultater i dit arbejdsliv til gavn for børn og unge og deres familier. 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få løbende information og viden om aktuelle kurser, uddannelser, konferencer og temadage på børne- og ungeområdet >>

Sagsbehandling og lovgivning

Komponent tilbyder kurser og uddannelser, der klæder dig på til at navigere i det komplekse felt mellem lovgivning, socialfaglige vurderinger og økonomi.

Som fagperson stilles du over for opgaven med at skulle identificere udsatte børn og unges problemer og ressourcer og på den baggrund foretage faglige risiko- og behovsvurderinger. Det er ikke en nem opgave, for der er mange perspektiver, som spiller ind på den helhedsorienterede forståelse af det udsatte barn eller unges situation. Det handler for dig om at styrke de personlige ressourcer hos barnet, den unge og deres familier, så de kan få samme muligheder for personlig udvikling og et selvstændigt voksenliv som deres jævnaldrende. For at det er muligt, kan de børn og unge have behov for særlig støtte efter serviceloven, som du får et indgående kendskab til på vores kurser. 

Metoder og indsats

Komponent tilbyder kurser og uddannelser, som understøtter og udvikler din faglighed i de pædagogiske, støttende og forebyggende indsatser i arbejdet med børn og unge – både på normalområdet, som myndighed og i familiepleje eller dag- og døgnforanstaltninger. Som fagperson stilles du overfor at skulle vurdere, hvilke sociale indsatser og metoder, du vil igangsætte i dit arbejde med børn og unge. Det er aldrig en enkel opgave, og der er ofte brug for flere samtidige initiativer og metoder til at støtte op om barnet eller den unge og de nære relationer. For at kunne støtte en god udvikling, skal du være klædt godt på med viden om, hvad de forskellige metoder og indsatser kan bidrage med i forskellige sammenhænge.

Komponent udbyder kompetenceforløb om bl.a. dilemmaer inden for familiepleje, magtanvendelse og børnesamtalen samt uddannelsesforløb om supervision, ledelse af gruppeforløb, forældresamarbejde og konflikthåndtering i forbindelse med skilsmisseramte børn, unge og deres familier – alt sammen læringsforløb om virksomme metoder og indsatser på området.

Kompetenceudvikling er et centralt led i at sikre, at plejefamilier kan varetage opgaverne i forbindelse med anbringelser af børn med særlig komplekse støtte- og plejebehov. Derfor har vi sammen med fonden VITA udviklet en helt ny kursusrække, der klæder plejefamilierne på til både fagligt og personligt at varetage opgaven.

Du kan også se vores samlede udbud på socialområdet i vores kursusoverblik for efteråret 2021.

 

KATALOG | SOCIALOMRÅDET 2022

Vil du vide mere?

Kontakt: