NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Bedre Borgerdialog gennem skriftlig kommunikation

Bedre Borgerdialog gennem skriftlig kommunikation er et to-dagsforløb, der henvender sig til kommunale medarbejdere, som skriver meget til og med deres borgere. Formålet med forløbet er at integrere metoderne bag Bedre Borgerdialog i den skriftlige kommunikation.

Med afsæt i egne skabeloner, dokumenter og tekster får medarbejderne redskaber til at styrke borgerdialogen gennem velskrevne, letforståelige og borgerorienterede tekster med tydelige budskaber.

På forløbet lærer medarbejderne:

 • At integrere metoderne bag Bedre Borgerdialog i sin skriftlige kommunikation.
 • At udvikle og benytte sig af et fælles skriftsprog, der styrker dialogen med borgeren.
 • At optimere sammenhængen mellem skriftsprog, genre, medie/kommunikationskanal og målgruppe.

Medarbejderne får følgende med hjem fra forløbet

Efter forløbet er medarbejderne blevet bevidste om og har fået redskaber til at anvende begreberne og metoderne bag Bedre Borgerdialog i den skriftlige kommunikation. 

Medarbejderne vil være i stand til at skrive en letforståelig og borgerorienteret tekst, der styrker den enkelte borgers oplevelse af kommunen og den generelle borgerdialog.

Medarbejderne får en række værktøjer, som de nemt kan omsætte i deres daglige arbejde, sådan at borgerne ikke kun oplever bedre borgerdialog i det personlige møde med kommunen, men også i kommunens skriftlige kommunikation.

Eksempel på program

Dag 1 – temperaturmåling

 • Hvordan står det til med den skriftlige kommunikation? Hvordan er det muligt at integrere Bedre Borgerdialog i den skriftlige kommunikation?
 • Velkomst og præsentation
 • Kommunen som afsender af Bedre Borgerdialog– hvilken myndighed og organisation? – og hvordan vil din kommune gerne have, at borgerne opfatter jer? Hvordan tilrettelægger og rammesætter din kommune sin skriftlige kommunikation, så den understøtter kommunens fokus på Bedre Borgerdialog?
 • Medbring egne eksempler på skriftlig kommunikation (dokument fra sagsbehandling, borgerbrev, hjemmesidetekst etc.) – hvad fungerer, og hvor er der plads til forbedring? Hvordan kan eksemplerne blive ”tonet” med Bedre Borgerdialog?
 • Hvordan understøtter din kommunes nuværende kommunikations- og sprogpolitik Bedre Borgerdialog? 
 • Grundlæggende værktøjer til at ”tone” den skriftlige kommunikation med et tydeligt islæt af Bedre Borgerdialog

Hjemmeopgave mellem dag 1 og dag 2
Toning af en udvalgt tekst så den i sin formidling og udtryk repræsenterer Bedre Borgerdialog uden at gå på kompromis med gældende sprog- og kommunikationspolitik.

Dag 2 - Bedre Borgerdialog gennem skriftlig kommunikation

 • Sammenhænge mellem Bedre Borgerdialog og Kommune 3.0 med afsæt i din kommunes mange kommunikationskanaler og platforme (hjemmeside, mail, brev, SoMe, sms)
 • Hvordan kan skriftlig kommunikation styrke borgerdialogen og imødekomme ønsket om mindre myndighed og mere borger/bruger i kommune 3.0
 • Operationalisering af de grundlæggende begreber i Bedre Borgerdialog til en guideline for skriftlig kommunikation. Hvad skal I som kommune og afsender være opmærksomme på i jeres skriftlige kommunikation?
 • Opmærksomhedspunkter i forbindelse med at styrke borgerdialogen gennem skriftlig kommunikation
 • Opsamling og afrunding

Bedre Borgerdialog gennem skriftlig kommunikation kan gennemføres som et selvstændigt forløb, eller det kan afholdes i forbindelse med et forløb om Bedre Borgerdialog i den direkte borgerkontakt. Kontakt os for at høre mere om mulighederne.