NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Styrk den kommunale beskæftigelsesindsats

Meget er på spil i beskæftigelsesindsatsen, og det er vigtigt, at medarbejderne klædes på med kompetencer til at håndtere de mange nye udfordringer og lovgivninger samtidig med, at ledelsen i kommunen og på jobcentret har en klar strategi og et fælles mål for den kommunale beskæftigelsesindsats. 

Vi understøtter kompetenceudvikling på alle niveauer

Komponent tilbyder en bred pallette af kompetenceudviklingsaktiviteter, der understøtter kommunerne og jobcentrene i deres arbejde med at udvikle beskæftigelsesindsatsen inden for ledelses- og organisationsudvikling samt kurser og uddannelser.

I navigationsmenuen kan du læse meget mere om vores skræddersyede løsninger. Her kan du også finde eksempler på, hvordan vi har hjulpet andre kunder. Nedenfor finder du links til vores forskellige kurser og uddannelser inden for beskæftigelsesområdet. Du kan også få et overblik i nedenstående folder.

Beskæftigelse

Udviklingen på beskæftigelsesområdet stiller store krav til medarbejdernes kompetencer i forhold til deres samarbejde med borgere, virksomheder og andre interessenter. Medarbejderne i jobcentrene har således behov for nye faglige kompetencer, når jobcentret skal yde en endnu mere målrettet, kompetent og faglig rådgivning. De personlige og faglige kompetencer skal i spil, så jobcentret kan lykkes med prioritering, planlægning, dialog og samarbejde.

Medarbejdernes gennemførelse af aktiviteterne fører i første omgang til øgede kompetencer hos den enkelte, men skal også bidrage til at løfte hele jobcentrets faglighed. Vi ser kompetenceudviklingsforløbene som en oplagt platform for at integrere det strategiske perspektiv i en generel udvikling af jobcenterets professionalisme.

For at bringe de nye kompetencer i spil i relation til jobcentrenes strategiske arbejde, anbefaler vi, at der i forbindelse med deltagelsen i kompetenceudviklingsaktiviteterne afvikles samtaler mellem ledelsen og medarbejderne før, under og efter gennemførelsen. 

Komponent tilbyder en bred pallette af kompetenceudviklingsaktiviteter, der kan styrke de kompetencer, som medarbejderne skal have for at imødekomme de aktuelle udfordringer. 

Ledige i udsatte positioner
Ledige borgere i udsatte positioner har brug for en anden type indsats. Her har vi samlet de forløb, der understøtter medarbejdere i beskæftigelsesindsatsen til at hjælpe udsatte ledige i job eller anden beskæftigelse.

Vil du vide mere?

Kontakt os i dag