NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Et beskæftigelsesperspektiv for alle

Hvis I som fagprofessionelle skal skabe bæredygtige resultater for borgere med komplekse problemstillinger, er der behov for at inddrage borgerne i løsningerne og arbejde helhedsorienteret med en kerneopgave på tværs af beskæftigelses-, social- og sundhedsområdet i den enkelte kommune.

Reformerne på beskæftigelsesområdet lægger i vidt omfang op til, at fagprofessionelle arbejder sammen på tværs af fagligheder og organisatoriske skel samtidig med, at der er stigende krav til effektivitet og resultater. Det har stor betydning for samarbejdet på tværs af socialområdet, beskæftigelsesområdet og sundhedsområdet.

Det kalder også på stærke kompetencer, og på fagprofessionelle, som mestrer at drive og udvikle en tværgående, helhedsorienteret kerneopgave, hvor I både har styr på regler og praksis, og kan gå sammen i et individuelt tilrettelagt samarbejde med den enkelte borger og de andre fagprofessionelle, som er involveret.

Samspillet kan være udfordrende fordi I skal udfolde det indenfor en politisk, organisatorisk og styringsmæssig kompleks ramme, der hele tiden er under forandring. Det kræver, at I styrer kerneopgaven for den enkelte borger på tværs af fag og organiseringer, for ellers er der ikke nogen der gør det, og så er det svært at skabe gode resultater.

Målgruppe

Forløbet henvender sig til dig, der har borgere over 18 år med komplekse problemstillinger, der skal løses på tværs af organiseringerne på beskæftigelsesområdet, socialområdet og/eller sundhedsområdet. Forløbet henvender sig til både myndighed og udfører, f.eks. sagsbehandlere, koordinerende sagsbehandlere, kontaktpersoner, SKP-medarbejdere, hjemmevejledere, mentorer, koordinatorer, ledere og andre fagprofessionelle, der arbejder på tværs af organiseringerne for at etablere helhedsorienterede løsninger for og med borgerne.

Indhold

Så hvordan kan I arbejde med kerneopgaven i praksis? Hvordan kan I sammen tilrettelægge målet med kerneopgaven? Hvordan involverer I borgene på det niveau, de kan være med? Hvordan leder og udvikler I kerneopgaven og indsatserne for den enkelte borger? Og hvordan sikrer I at det ikke trækker for mange arbejdstimer ud af kalenderen?

Læringsforløbet giver jer kompetencer til at sætte jeres ekspertise i spil på tværs af organiseringer og faglige skel, og giver jer sikker grund under fødderne, så I også fremadrettet kan arbejde med udvikling af tværgående indsatser.

Tværgående Samarbejde i Praksis består af et læringsforløb for medarbejdere og et læringsforløb for ledere. Forløbene kan med fordel kobles sammen, men I kan også bruge dem hver for sig.

På Læringsforløbet for medarbejdere arbejder vi praktisk og konkret med:

  • hvordan I kan lede og deltage i komplekse interaktioner med andre fagprofessionelle
  • hvordan I med borgeren som drivkraft kan lede, drive og udvikle kerneopgaven med de øvrige fagprofessionelle aktører
  • øget borgerinddragelse og etablering, opretholdelse og mobilisering af netværk.

Vi udbyder forløbet i 3 forskellige former:

I kan også hente forløbene hjem til jeres egen organisation som et skræddersyet forløb.

Forløb for ledere 

Forløbet for ledere har fokus på at udvikle jeres kompetencer og give jer redskaber til at lede og støtte medarbejdere, der arbejder tværgående og helhedsorienteret med en kerneopgave.

  • På første kursusdag arbejder vi med fokus på ledelse af tværgående medarbejdere og ledelse af komplekse processer og relationer; herunder refleksiv deltagelse i komplekse interaktioner
  • På anden kursusdag arbejder vi med fokus på ledelse af aktivt medborgerskab og ledelse af samskabelse, aktivering af netværk og involvering af samarbejdspartnere

 

På læringsforløbene veksler vi mellem oplæg, samtaler, case-arbejde og øvelser – og i tråd med COKs grundlæggende læringssyn arbejder vi med små pilotforløb, prototyper og prøvehandlinger, som I udfolder mellem kursusdagene.

Grundlæggende mener vi, at læring er mest relevant og udviklende, når den bliver sat i rammer af egen organisation, og så tæt på de opgaver I løser. Derfor får I en opgave med hjem efter hver kursusdag, og vi vender tilbage til den, næste gang vi mødes.