NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Børnene Først

Med udgangspunkt i den politiske aftale om Børnene Først har Komponent udviklet webinarer, temadage, ledelsesforløb og partnerskaber, der understøtter kommunerne fra den spæde start og hele vejen til en succesfuld implementering af de nye initiativer og den nye lovgivning.

Regeringen præsenterede d. 27. januar 2021 udspillet Børnene Først og i maj 2021 blev et bredt flertal i Folketinget enige om en aftale. Ændringsinitiativerne er vidtfavnende, og det bliver spændende at følge, hvordan aftalen omsættes i lovgivningen.

Aftalen peger ind i tidligere og mere markant indgriben, ny organisering (for eksempel af familieplejeområdet), nye rettigheder til børn i udsatte positioner, nye procedurer osv. Det betyder, at kommunerne står over for en proces med implementering af ny lovgivning i praksis, nyudvikling af metoder, ændring af fagligt mindset, nye organiseringsformer samt ændret økonomisk og faglig styring/ledelse.

Ændringsforslagene bygger oven på de eksisterende udfordringer, vi allerede kender i dag, hvor området allerede er under økonomisk pres pga. løbende budgetreduktioner og den voksende målgruppe. Vi ved også gennem undersøgelser fra bl.a. Ankestyrelsen, VIVE og KLK, at det i en kommunal virkelighed kan være svært at omsætte lovgivningen til praksis. 

I Komponent har vi, med sparring fra flere kommuner, designet kompetenceudviklingsaktiviteter i fire spor:

Ændringsinitiativerne er vidtfavnende, og i Komponent ønsker vi at understøtte kommunerne på hele rejsen – fra den spæde start, hvor vi forsat er usikre på regelsættet og har overvejelser om, hvordan der fremover skal arbejdes med styring, ledelse og nye mindsets, og frem til en virkningsfuld implementering af udspillet.

Kontakt