NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Temadage og kompetenceudviklingsforløb

Det er Komponents erfaring, at området for udsatte børn kræver styringsmæssigt overblik, faglig ledelse tæt på medarbejderne og et stærkt fokus på forebyggelse. Dette kræver, at både ledere og medarbejdere har de nødvendige kompetencer.

I Komponent tilbyder vi kompetenceudvikling med sigte på at løfte medarbejderne i forhold til at kunne arbejde med de nye ændringer. Det gør vi blandt andet gennem viden om relevante temaer f.eks. relevant lovgivning, forskning, undersøgelser, metoder samt kompetenceudviklingsforløb, hvor der er fokus på sammenhængen mellem faglighed og økonomi med best practice fra landets kommuner, progressionsarbejdet ved de lovmedholdelige opfølgninger samt målrettede og virkningsfulde processer med sociale investeringer.

Temadage og kompetenceudviklingsforløb afholdes som både åbne kurser og lokalt tilpassede kompetenceudviklingsforløb. Vi designer derudover også læringsforløb med både synkron og asynkron læring.

I er meget velkomne til at kontakte Lene Hausted leha@komponet.dk for en dialog om, hvordan vi kan designe forløb, der matcher jeres behov.

Er du medlem af børn- og ungeudvalget?

Ønsker du at blive bedre rustet til at træffe de mest indgribende afgørelser over for børn og unge? Du har nu muligheden for en grundig indføring i det juridiske grundlag for udvalgets arbejde.

Se detaljer
Gem som favorit

Trivselslinealen

Hent hjem i egen kommune.

Se detaljer
Gem som favorit
Afhold forløbet på din arbejdsplads

Udvikling af stærkere tværgående samarbejde

Uddannelsesforløb med certificering i Relationel Kapacitet

Se detaljer
Gem som favorit
Afhold forløbet på din arbejdsplads

Styrk ungeindsatsen gennem indblik i tværgående lovgivning

Vil du hjælpe med at forenkle og styrke indsatsen over for unge, der ikke tager den direkte vej efter grundskolen?

Se detaljer
Gem som favorit

Mellemkommunal refusion på børne- og ungeområdet

Har du til opgave at sikre korrekt administration af mellemkommunal refusion på børne- og ungeområdet? Og vil du have helt styr på reglerne for, hvem der skal betale, og hvem der skal handle?

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
  • 26.11 - 27.11.2024
Lokation Vejle

Faglig og økonomisk styring af det specialiserede socialområde – børn og unge

Få viden om, hvordan din kommune kan tilrettelægge styringen af det specialiserede socialområde, så I både understøtter opnåelse af faglige mål og holder budgettet.

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
  • 09.10 - 07.11.2024
Lokation Middelfart

Online viden: At træffe en afgørelse

Når der træffes afgørelser, har parterne rettigheder, som kommunalt ansatte skal være opmærksom på og det sætter vi fokus på her.

Se detaljer
Gem som favorit
Afhold forløbet på din arbejdsplads

Har du styr på Forvaltningsloven og Offentlighedsloven?

Et dybdegående kursus i Forvaltningsretten – med fokus på de mest centrale begreber

Se detaljer
Gem som favorit
Afhold forløbet på din arbejdsplads

Skab bedre dialog og få gladere borgere

Bedre Borgerdialog understøtter kommunen i at udvikle den nære borgerbetjening og øge borgernes tilfredshed og medarbejdernes trivsel.

Læs mere om Bedre Borgerdialog >>

Kontakt