NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Nogle børn og unge befinder sig i en udsat position, enten fordi de lever med fysiske eller psykiske handicap, eller fordi deres familie mangler ressourcer og/eller overskud. Her finder du forløb målrettet fagpersoner, der hjælper børn og unge i udsatte positioner.

Ledelse af psykisk arbejdsmiljø og psykologisk tryghed

- for medarbejdere, der arbejder med mennesker og er påvirket af høje følelsesmæssige krav

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
  • 09.05 - 13.06.2023
Lokation Odense

Faglig og økonomisk styring af specialundervisningsområdet

Komponent inviterer til national konference om de faglige og økonomiske perspektiver i det tværfaglige samarbejde ift. at skabe de bedste lærings- og udviklingsbetingelser for alle børn i kommunerne.

Se detaljer
Gem som favorit

Få værdifuld viden om for tidligt fødte børn

I Danmark fødes der årligt over 4.000 børn før graviditetsuge 37 - det er ca. 7 % af alle børn.

Se detaljer
Gem som favorit
Afhold forløbet på din arbejdsplads

Intensivt kursus i Fundraising

Arbejder du med ekstern finansiering gennem fonds- og puljeansøgninger i forbindelse med udviklingsprojekter- så skal du læse videre!

Se detaljer
Gem som favorit
Afhold forløbet på din arbejdsplads

Når familier skilles - få styr på juraen

Se detaljer
Gem som favorit
Afhold forløbet på din arbejdsplads

Konflikthåndtering og mægling i skilsmissesager

Teori og metode i arbejdet med komplicerede skilsmisser

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
  • 25.08.2023
Lokation Aarhus

Bliv skarp på lovgrundlaget for specialundervisning og specialpædagogisk bistand

Hvad er det præcise lovgrundlag for specialundervisning og specialpædagogisk bistand?

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
  • 16.03.2023
  • 22.03.2023
Lokation Herlev, Aarhus

Angst hos børn og unge

Et kursus for dig, der møder børn, unge og familier hvor angst er - eller er på vej til at blive - en belastende del af hverdagen.

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
  • Januar - januar 2025
Lokation Afholdes hos kunden

Fagligt årsmøde for administrative medarbejdere på familieområdet

Styrk faglighed, netværk og personlig udvikling sammen med dine kolleger fra hele landet og få fornyet inspiration til dit arbejde som administrativ medarbejder på familieområdet.

Se detaljer
Gem som favorit

Temadag om magtanvendelse i skole og dagtilbud

En temadag om magt, afmagt, lovlig nødværge og konflikthåndtering i skole og dagtilbud.

Se detaljer
Gem som favorit
Afhold forløbet på din arbejdsplads