NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Per Damkjær: Dialogteatret har en enorm påvirkningsfaktor

Per Damkjær, 64 år og skolelærer i Helsingør Kommune, har oplevet Dialogteatret på egen og sine kollegers krop i forbindelse med en stor COK-konference med hovedtemaet; gå glad til og fra arbejde. En spændende, relevant og positiv oplevelse med stor påvirkningskraft, der åbner op for problematikkers kompleksitet og udvider perspektiver, fastslår Per Damkjær. Her kan du læse om hans møde med Dialogteatret.

Teatret er mediet: dialogen, diskussionen og refleksionen er produktet

Da Per Damkjær stiftede bekendsskab med COKs Dialogteater, var det ikke hans første møde med forumteater. Han kendte genren, men alligevel ikke helt i den arbejdslivsorienterede og organisationsudviklende form, som kendetegner netop Dialogteatret. Under pågældende session tog professionelle skuespillere således en række undertemaer op, med udgangspunkt i de forskellige udfordrende situationer og dilemmaer man som offentligt ansat kan blive bragt i.

Læs om Dialogteatrets fast tilknyttede skuespillere

Dialogteatrets situationsspil giver mulighed for, at deltagerne - medarbejdere - kan træde ind i et fysisk rum og reagere på egne og andres reaktioner og perspektiver på aktuelle dilemmaer. For Per Damkjær blev en af Dialogteatret fremført situation enddog yderst håndgribelig, idet han indtog scenen i fællesskab med skuespillerne i rollen som lærer (en afspejling af hans egen profession), som stod over for en utilfreds forældrer. Her fik tanker og meninger bogstaveligt talt frit spil, da Per gav sit konkrete bud på, hvordan den virkelighedsnære konflikt kunne håndteres. "En af præmisserne for forumteater er, at man deltager aktivt", fastslår han og fortæller videre, at teaterformen ikke er produktet i sig selv, men rettere en platform eller et medie: "Det er dialogen, der er produktet. Dialogen og den diskussion, der spiller sammen med dialogen - ikke teaterformen i sig selv.”

Dialogteatret bliver således brugt som refleksionsplatform, der belyser forskellige dilemmaer på tværs af professioner og gør deltagerne til aktører. Dette er et væsentligt styrke for Dialogteatrets form, vurderer Per Damkjær: “Jeg så andre professionsgrupper blive taget i behandling, og alle kan bidrage til løsningen og forståelsen. Det giver større indsigt.”

En udluftningsventil

Forumteater inddrager på den måde aktivt og personligt, og giver alle deltagere mulighed for at handle på deres individuelle oplevelse, byde ind og på den måde bidrage til udviklingen af den fælles forståelse for de mekanismer, der er i spil - og de mulige løsninger på aktuelle problematikker, de nye perspektiver skaber.

Video: Se eksempler på dilemmaer, dialogteatret kan tage op

Sessionerne kan fungere som udluftningsventil for de ting, man ikke ellers lige kan sætte ord på. For Per Damkjær betød oplevelsen med Dialogteateret, at han fik formuleret og verbaliseret nogle af de ting, han ellers ikke umiddelbart ville få sagt i åbent forum. Tanker, følelser og frustrationer, der ellers ikke nødvendigvis eller naturligt bliver italesat på arbejdspladsen. Fokus er især på det konstruktive og det positive: "Man drejer dilemmaerne i en positiv retning", som Per Damkjær udtrykker det, og Dialogteatret løsner således op og skaber grundlag for konstruktiv udvikling.

Refleksionsplatform med stor påvirkningsfaktor

For Per Damkjær er der ingen tvivl om, at Dialogteatrets sessioner og behandling af relevante temaer fra arbejdslivet som offentlig ansat skaber refleksion, og som refleksionsplatform er teaterformen derfor rigtig god: “Påvirkningsfaktoren er voldsom", som han formulerer det, og understreger effekten af, at Dialogteatret skaber genkendelighed én til én; når skuespillere og aktører i fællesskab spejler og gennemlever situationer, man selv har oplevet eller kan genkende fra hverdagen.

Skab udvikling med Dialogteatret

Hvis I er blevet inspireret af Per Damkjærs oplevelse, og er interesserede i at høre mere om muligheden for at få Komponents Dialogteater ud på jeres arbejdsplads, er I altid velkomne til at kontakte vores ansvarlige konsulenter, der er klar til at uddybe.