NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Den nye bekendtgørelse og dens betydning for dig

Den 1. januar 2019 trådte en ny bekendtgørelse fra Uddannelses- og Forskningsministeriet i kraft. Her blev Den Offentlige Lederuddannelse (DOL) opdateret, hvilket medfører ændringer i både opbygning og indhold på uddannelsen.

Hvad betyder den nye bekendtgørelse for dig?

Hvad den nye bekendtgørelse betyder for dig afhænger af, om du allerede er startet på Den Offentlige Lederuddannelse, er indskrevet med start i efteråret 2018 eller først startede i 2019.

For dig der allerede har taget alle grundmodulerne

Det er muligt at få meritoverført alle certificerede grundmoduler, hvis de er bestået inden for de seneste seks år.

For dig der er startet på grundmoduler i efteråret 2018

Har du taget et eller flere grundmoduler i efteråret 2018, vil det grundet den nye bekendtgørelse være mest hensigtsmæssigt at kombinere resten af din offentlige diplomlederuddannelse på følgende måde:


Det er muligt for dig at få overført moduler du har taget på DOL, så de ”tæller” i den nye struktur med nye grundmoduler.

For dig der starter i 2019 eller senere

Du starter direkte på den nye bekendtgørelse med de nye grundmoduler á 10 ECTS, tre valgmoduler á 5 ECTS og det afsluttende speciale. 

Du kan se den nye bekendtgørelse for moduler på Den Offentlige Lederuddannelse her.

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål i forhold til overgangen mellem den gamle og nye bekendtgørelse, og hvad den betyder for dig, så kontakt os endelig