NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Pædagogisk ledelse – det nye kuld

Kompetenceudvikling for lederaspiranter og nye ledere i dagtilbud, skole og ungdomsskole

Odense Kommune

OECD-reviewet fra 2016 om ressourcer i folkeskolen peger bl.a. på nødvendigheden af at skabe karriereveje i lærerprofessionen. I Odense Kommune står man over for et generationsskifte på lederfronten i både skoler og dagtilbud. Samtidig ønsker man – i tråd med anbefalinger fra aktuel forskning – at ledelserne i højere grad udøver pædagogisk ledelse og involverer sig i lærere og pædagogers arbejde med kerneopgaven. Derfor har Odense Kommunes børn- og ungeforvaltning udarbejdet en ny ledelsesprofil, og sammen med Komponent (tidl. COK) gennemfører de i starten af 2017 en fuld lederuddannelse på diplomniveau for ledertalenter og nye ledere i skole og dagtilbud. Dermed skaber de også karriereveje for skolernes medarbejdere.

På uddannelsen arbejder deltagerne med pædagogisk ledelse med fokus på mål, data og resultater, personaleledelse i en læringskultur og pædagogisk ledelse som netværks- og forandringsledelse.

"Der er tre ting, som er særlige ved denne uddannelse. For det første har det været et vigtigt fokuspunkt at sætte den faglige ledelse i centrum gennem hele uddannelsen. For det andet har man sammentænkt kompetenceudvikling for ledere og ledertalenter i både skole og dagtilbud, så uddannelsen henvender sig til hele 0-18-årsområdet. Og for det tredje er den praksisnær. De teorier og metoder, de studerende præsenteres for, er direkte anvendelige i deres egen ledelsespraksis", siger Mai-Britt Herløv Petersen, projektleder på forløbet.

Modulerne er baseret på DOL-moduler, og deltagerne afslutter med et speciale.

Før uddannelsen gennemfører Odense Kommune et afklaringsforløb, som består af opsporing, afklaring og vurdering af talenter, og sideløbende gennemføres et mentorforløb. Uddannelsesforløbet tager afsæt i Odense Kommunes vision og strategier og er tilrettelagt, så der er en tydelig sammenhæng til de nye ledere og ledertalenters arbejdsopgaver i hverdagen. Det sker blandt andet ved hjælp af løbende dialoger med egen leder, der skal sikre, at deltagerne har arbejdsopgaver i hverdagen, der understøtter udvikling af nye kompetencer.

Kontakt os, hvis du vil vide mere.