NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Nyt kommunalt kompetenceprogram fra KL og Komponent

KL og Komponent vil understøtte kommunerne i at tage de næste skridt ind i den digitale tidsalder. Derfor lancerer vi et kommunalt kompetenceprogram, som indeholder tilbud om viden, erfaringsudveksling og kompetenceudvikling til hele den kommunale organisation og til alle 98 kommuner.

Klar til næste skridt i den digitale tidsalder?

Den digitale udvikling har stor betydning for kommunerne – og kommunerne har stor indflydelse på den digitale udvikling. For det er i kommunerne, at mange borgere møder digitale løsninger og ny teknologi som fx apps, skærmbesøg, robotter, sensorer og virtuelle møder og undervisning.

Nye teknologier skaber nye muligheder for at udvikle den kommunale opgaveløsning og frigøre ressourcer til de opgaver, hvor menneskelig kontakt er vigtigst. Men i kølvandet på de nye teknologier følger også en række dilemmaer og bekymringer i forhold til fx overvågning, cybersikkerhed og privatliv. 

Coronakrisen har accelereret de forandringer, vi længe har talt om. Virtuelle møder og arbejdsformer bliver nu anvendt i stor stil på stort set alle fagområder.  

Det er nu, vi skal holde momentum og gribe muligheden for at fortsætte udviklingen. 

Hent folderen her

Kompetenceprogram skal ruste os til nye kompetencer 

Digital omstilling kræver nye kompetencer i hele den kommunale organisation.

Kompetenceprogrammet giver kommunalpolitikere, direktioner, chefer, ledere og medarbejdere i forvaltninger og på institutioner mulighed for at ruste sig bedst muligt til at agere i en tid, hvor den digitale udvikling fundamentalt forandrer samfundet.  

Tilbuddene i programmet skal også bidrage til at viden, erfaringer og gode løsninger deles på tværs af kommuner.

Kompetenceprogrammet tilbyder alle kommuner:    

 • Indsigt i nye teknologier og samspillet mellem teknologier, faglighed, kerneopgaver og borgere 
 • Analyseredskaber til at se på den teknologiske udvikling og dens betydning og potentialer
 • Redskaber til at forstå og vurdere organisationens digitale kompetencer, modenhed og udviklingspotentiale
 • Metoder til at arbejde med og implementere data, nye teknologier og arbejdsgange på en effektfuld og forsvarlig måde i organisationen og i samspillet med borgerne
 • Handlingsorienteret inspiration til at arbejde med de dilemmaer og udfordringer, som knytter sig til de nye teknologier og øget brug af data, herunder cybersikkerhed og privatliv.

Aktuelle kompetencetilbud – tag første skridt nu

Som startskud på kompetenceprogrammet tilbyder vi allerede nu: 

Videnscaféer og inspirationsmøder – udbydes pt. virtuelt

 • For medarbejdere: Hvad betyder digitalisering og teknologi for vores samfund, for velfærden, for arbejdsformer og for samspillet med borgerne. Hvilke kompetencer er det vigtigt, at jeg har for kunne gribe mulighederne og agere i en mere digitale hverdag.

  Læs mere om videnscaféer og inspirationsmøder og tilmeld dig her.
   
 • For ledere: Hvad betyder digitalisering og teknologi for vores samfund, for velfærden, for arbejdsformer, for samspillet med borgerne og for ledelsesopgaven: Hvilke kompetencer er det vigtigt, at jeg har for at kunne lede digitale transformationer?

  Under udvikling
   

Viden om teknologier og brugbare værktøjer

Virtuelle workshops eller webinarer á 1-2 timers varighed

Få viden om teknologier, ny inspiration til arbejdet og kendskab til nogle af de videns- og dialogværktøjer, som er udviklet til at understøtte kommunernes digitale udvikling, fx:

 • Kommunernes Teknologiradar
 • Selvevalueringsværktøj for digital omstilling
 • Teknologiers anvendelse på fagområder - spot på teknologier som IoT og sensorer, kunstig intelligent, virtual reality og chatbots 

Klik her for at følge med i de udbudte webinarer på temasiden om meetups.

Kurser i aktuelle temaer på digitaliserings- og teknologiområdet 

Fysisk og virtuel undervisning under udvikling

Ledelse med GDPR som følgesvend: Ledelsesopgaven i en digital tid, hvor borgernes tillid og GDPR-compliance er i fokus (målrettet ledere)  

Ledelse af digital transformation: Få færdigheder og kompetencer til at identificere, implementere og lede udvikling af digital velfærd (målrettet ledere)

Teknologiforståelse: Forløb, der styrker teknologi-kendskab og det digitale mindset, så deltageren kan tage ejerskab til udviklingen (målrettet administrative medarbejdere) 

NSIS, NemLogin3 og MitID: Kursus i risikovurdering, GAP-analyse og relaterede opgaver (målrettet medarbejdere, der arbejder med persondata og sikkerhed)

ISO27001/ISO27701 og GDPR: Kursus om forankring af standarder og juridiske rammer, så de bidrager til samarbejde og effektivitet (målrettet systemejere)

Cybersikkerhed og hacking: Temaeftermiddag med fokus på cybersikkerhed og hacking (målrettet kommunale økonomiudvalg)

Den Offentlige Databeskyttelsesrådgiver: Kursus i implementering og organisering af databeskyttelse og informationssikkerhed (målrettet medarbejdere, der arbejder med persondata og sikkerhed)

Grib de digitale muligheder på beskæftigelsesområdet: Kursus om nye teknologier, modenhed og implementering af apps, videoløsninger, VR og kunstig intelligens i beskæftigelsesindsatsen (målrettet ledere og konsulenter)

Vi udbyder desuden en række aktiviteter, som understøtter kommunale ledere i at implementere nye systemer, så de giver værdi for borgere og medarbejdere, herunder kontantydelsessystemet (KY) målrettet jobcenterchefer og AULA-dagtilbud målrettet dagtilbudsledere og konsulenter. 

Klik her for at se alle aktuelle forløb fra KL og Komponent omkring digitaliserings- og teknologiområdet.
 

Nye tilbud til ledere

KL lancerer i juni en publikation om ledelse i en digital tidsalder, som rammesætter KL og Komponents tilbud til ledere. Klik her for at se temasiden for ledelse af digitalisering.

Find det rigtige kompetenceudviklingstilbud 

KL og Komponent har allerede flere kurser og aktiviteter, som giver digitale kompetencer. Få et overblik over tilbuddene og find et tilbud, der passer til dig ved at klikke her.