NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Digitalisering

Den digitale udvikling og nye teknologier breder sig med hastige skridt på alle kommunernes kerneområder. Dermed ændres vores praksis og vores vaner, måden vi samarbejder på og vores arbejdsgange. Det digitale økosystem bliver mere og mere kompleks, samtidig med der bindes nye strenge i det offentlige landskab med digitalisering som en naturlig del af såvel drift som udvikling.

Kunsten er at skabe forståelse for og motivation omkring de nye måder at arbejde på. At gøre medarbejdere og borgere trygge ved de nye teknologier, der giver nye muligheder, men som også stiller nye krav om kompetencer indenfor nye områder. Ledere såvel som medarbejdere i kommunerne vil  konstant have behov for at forstå den nye udvikling og de nye muligheder, så de bliver i stand til at lægge nye strategier, skabe netværksrelationer, kortlægge værdistrømme, rumme og tage del i forandringer og skabe, sikre, anvende og forstå gode data. Kommunikation på afstand stiller derudover nye krav om forståelse styrker og svagheder ved forskellige kanaler, ligesom kravene til at kunne styre projekter og forstå det komplekse produktlandskab forandrer sig. 

På digitaliseringsområdet arbejder vi konstant med at ramme de behov, kommunerne har på digitaliseringsområdet, ligesom vi naturligt indtænker digitalisering på de faglige områder, hvor det giver mening og skaber fornyet værdi på vores fælles digitale rejse. 

Digitalisering
Her finder du alle Komponents forløb for ledere og medarbejdere, der arbejder med digitalisering. Du finder både specialistforløb om nye teknologier og løsninger, og forløb om f.eks. teknologiforståelse og digitaliseringsprocesser målrettet medarbejdere, for hvem digitalisering er et middel til at opnå et mål.
Her finder du en samlet oversigt over e-læringsforløb målrettet ledere og medarbejdere. Du finder både e-læringsforløb udviklet af os og e-læringsforløb udviklet af gode samarbejdspartnere.
Her finder du en samlet oversigt over kortere webinarer og inspirationsmøder for kommunale politikere, ledere og medarbejdere.
Onlineforløb
Her finder du en samlet oversigt over Komponent-forløb, der gennemføres som onlineundervisning.