NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

DOL – Den Offentlige Lederuddannelse

Synes du også, at offentlig ledelse er noget særligt?

Der findes masser af tilbud til dig, der er optaget af at dygtiggøre dig i dit lederskab. Men færre har fokus på og hjælper dig i din hverdag som leder i en offentlig og politisk styret kontekst. Vi bilder os ikke ind, at vi ved ALT om ledelse, men vi ved noget om, hvad det vil sige at være leder i en offentlig sammenhæng - i en kommune, på et sygehus eller i en styrelse. Og vi kan hjælpe dig, hvad enten du er på vej til dit første offentlige lederjob, er helt ny leder eller har mange års ledererfaring. 

Er Den Offentlige Lederuddannelse noget for dig?

Kan du genkende en hverdag fyldt med:

  • på den ene side kravet om fortsat effektivisering og besparelser, på den anden side kravet om nytænkning og innovation af den offentlige kerneopgave?
  • medarbejdere, som konstant efterspørger en nærværende og tilgængelig faglig leder og personaleleder, mens du selv oplever ikke at kunne slå til i hverdagen? 
  • stigende pres og forventning om, at du som leder kan skabe rum, hvor I involverer og aktiverer jeres borgere, brugere og virksomheder i velfærdsopgaven?
  • konstant forventning om at have ”styr på styringen” indenfor dit eget område samtidig med, at du skal evne at tænke på tværs og ud over egen organisation for at kunne løfte velfærdsudfordringen?

Stortrives du med de mange krav, fordi du brænder for at gøre en positiv forskel for dem, det handler om? 

Ved du, at god ledelse er og bliver afgørende for, om vi lykkes med offentlig velfærdsudvikling, og arbejder du med den grundmotivation hver dag? 

Savner du at blive ordentligt opkvalificeret med de nyeste konkrete teorier, modeller og redskaber?

Og er du samtidig bevidst om, at du har behov for at holde dig skarp og opdateret på dine kompetencer? 

Så er en offentlig diplomlederuddannelse (DOL) måske noget for dig.

Vi er eksperter i offentlig lederuddannelse – og vi bruger vores ekspertise på dig! 

Vi har siden uddannelsens start i 2008 klædt mere end 14.000 ledere på med relevante ledelseskompetencer til at drive og udvikle den offentlige sektor. 

Hos os kan du tage en fuld offentlig diplomlederuddannelse (60 ECTS), og du kan vælge at sammensætte din lederuddannelse, så den passer til dig og dine behov. Vi har mere end 30 moduler at vælge imellem. Du kan finde dem alle her:

På de tre grundmoduler arbejder du med generelle ledelsesfaglige emner inden for offentlig ledelse. Du får bl.a. indblik i dit personlige lederskab, og du lærer at navigere, lede og styre inden for den offentlige organisations rammer og vilkår. Du lærer at oversætte politiske mål til indsatser, der giver mening for dine medarbejdere og din organisation, og du styrker din rolle som personaleleder med bl.a. metoder og værktøjer til at udvikle faglige fællesskaber
På valgmodulerne får du mulighed for at specialisere dig inden for forskellige områder af offentlig ledelse. Du kan f.eks. specialisere dig i at lede folkeskoler og dagtilbud med fokus på den pædagogiske ledelsesopgave, du kan vælge moduler om samtaler, coaching og kommunikation, så du bliver en bedre sparringspartner for borgere og medarbejdere, eller du kan gå efter at styrke dig selv inden for ledelsesdiscipliner som f.eks. økonomistyring, jura, strategisk ledelse og forandringsledelse.
Specialemodul
På specialemodulet fordyber du dig i et ledelsestema, som er relevant for dig og din arbejdsplads.
Skoleledelse på diplomniveau
Lær at lede faglige fællesskaber i folkeskolen – tag en Diplom i Skoleledelse hos Komponent med to valgmoduler og et skolespecifikt speciale.
Ledelse af dagtilbud på diplomniveau
Styrk den faglige ledelsesopgave i udviklingen af det pædagogiske læringsmiljø. Hos Komponent tilbyder vi to valgmoduler målrettet ledere i dagtilbud.

Velfærdsledelse i en forandret virkelighed

Den offentlige sektor står i dag over for stadig mere sammensatte og komplekse udfordringer. Forandringshastigheden stiger, og de offentlige ledere skal kunne levere mere for mindre. Med et nyt ideal om aktivt medborgerskab får civilsamfundet større medindflydelse, også som medproducent af fremtidens velfærdsløsninger. Det stiller nye krav til velfærdsledelse – og der er brug for at tænke nyt. 

Hvis vi skal levere nye løsninger på f.eks. integrations- klima- eller vækstudfordringerne, og hvis vi vil have bedre hjemmepleje, bedre undervisning og generelt bedre offentlige institutioner til gavn for brugere og borgere, så er en central del af løsningen kompetente offentlige ledere.

Ledere, der taler samme sprog, og som kan tænke på tværs af den offentlige organisation og fagligheder og samarbejde med eksterne interessenter, når der skal skabes innovative og bæredygtige løsninger for fremtidens velfærd. Ledere, der kan navigere i en politisk styret organisation, men som også formår at indgå i nye og anderledes samarbejdskonstruktioner på tværs af fag og sektorgrænser. 

Hent, læs eller bestil folder om DOL

Hent DOL-folderen som PDF eller skriv til os for at få den tilsendt.

Den Offentlige Lederuddannelse gør en konkret forskel for dig som offentlig leder

Der er behov for offentlige ledere, som kan være rollemodeller og gå forrest. Være modige, bevidste og handlekraftige i en hverdag med mange interesser, en anstrengt økonomi og krav om forandring og udvikling. 

Her kan Den Offentlige Diplomlederuddannelse (DOL) hjælpe.

Som praksisnær lederuddannelse er Den Offentlige Lederuddannelse (DOL) rettet mod de specifikke rammer og udfordringer, der kendetegner den offentlige sektor. På uddannelsen bliver du rustet til at imødekomme de stadig mere komplekse problemstillinger, der præger den offentlige sektor i dag. 

Du møder andre offentlige ledere og ikke mindst undervisere, der kender din virkelighed med alle de krav og paradokser, du som leder dagligt skal navigere i. Der er fokus på din konkrete ledelsespraksis og dine daglige udfordringer. 

Den praksisnære tilgang til offentlig ledelse afspejler sig i vores undervisning, som stiller skarpt på dig som leder i forhold til din organisation, dit fagområde og de mange forhold, der definerer dit ledelsesrum som offentlig leder. 

Mangler du at få opdateret dine kompetencer som faglig leder? 

Mangler du ledelseskompetencer indenfor det fagområde, du er leder på, så har vi også specifikke moduler skræddersyet til din virkelighed som faglig leder. 

Hvis du er erfaren eller på vej til at blive leder i et dagtilbud, kan du f.eks. vælge at tage et eller to valgmoduler med fokus på den faglige ledelsesopgave med at styrke den pædagogiske læreplan på dagtilbudsområdet. Læs mere her

Og hvad enten du er erfaren, ny eller på vej til at blive leder på skoleområdet, så kan den nye Diplom i Skoleledelse være noget for dig. Fra 2019 udbyder vi alle modulerne. Læs mere om Diplom i Skoleledelse her

Vil du vide mere om DOL?

Du kan læse meget mere om, hvordan Den Offentlige Lederuddannelse er bygget op her

Her kan du også finde anden nyttig information, såsom adgangskrav til lederuddannelsen, hvilke moduler vi udbyder forskellige steder i landet, og hvordan vi gerne skræddersyr enkelte moduler eller en fuld DOL, så den understøtter organisationens strategiske målsætninger og tager højde for særlige lokale omstændigheder. 

Med Komponents offentlige diplomlederuddannelse ønsker vi at skabe organisatorisk handlekraft i kommuner og offentlige organisationer. Du kan finde konkrete eksempler på, hvordan vi gør det sammen med vores kunder her.