NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Hvad siger de studerende om Den Offentlige Lederuddannelse

Vi har siden 2009 haft fornøjelsen af at kompetenceudvikle mange offentlige ledere på ét eller flere moduler på Den Offentlige Diplomlederuddannelse. Hør nogle af dem fortælle om, hvad de har fået ud af at tage deres uddannelse hos Komponent, som bestræber sig på at levere praksisnær lederuddannelse, tæt på ledernes hverdag og med ambition om at styrke ”ledelsesmusklerne” i de offentlige organisationer, hvor velfærdsopgaven er kompleks og i evig forandring.

Jeg er blevet mere reflekteret og afklaret med, hvad jeg står for som leder
Peter Hauge startede på sin lederuddannelse, da han var relativ ”grøn” som leder og lige var tiltrådt som funktionschef for arkitektur, udvikling og dataanalyse i Forretningsudvikling i Odense Kommune. Peter brugte således sin lederuddannelse til at få et sprog og en bevidsthed om dét at være leder:

”Jeg har fået et større lager af erfaringer og handlemuligheder at trække på, og jeg er blevet mere opmærksom på, at der kan være forskellige sider af samme sag”.

Peter peger på, at det har gjort ham mere analytisk ”skarp” til at vurdere en situation som leder og så beslutte sig for, hvad der skal gøres – også i situationer med mange forskelligartede interesser og meninger, som der er på en stor arbejdsplads som Odense Kommune. Peter oplever, at DOL´en har givet ham et godt ”kørekort” til at være leder – både teoretisk og helt praktisk i lederhverdagen.


 

”Det var 2½ meget hårde år, men jeg savner det faktisk – især sparringen og netværket med de andre ledere i min organisation! Så mit råd til andre ledere vil være: Kom i gang!"
Rehabiliteringschefen i Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense Kommune, Mai-Britt Skovhøi Hansen, peger således på dét, som mange andre lederstuderende på Komponents diplomlederuddannelse oplever er noget af det allermest givende ved at være på lederuddannelse med andre ledere fra andre kommuner eller dele af ens egen kommune, nemlig at opleve at være en del af et større lederfællesskab, som man kan trække på. Ikke kun ift. uddannelsen, men også i det daglige, hvor man kan opleve at stå meget alene i sin ledelsesfunktion:

”Jeg ser nu plejecentret som en del af noget større, og det hjælper mig helt konkret til at få øje på nye eller andre løsninger end dem vi umiddelbart er vant til at tænke i”.


 

”Jeg ser nu den store sammenhængskraft i det jeg laver og samtidig har jeg fået fyldt værktøjskassen op i forhold til min personlige ledelsesstil. Lederuddannelsen har givet rigtig meget til min organisation og til mig selv”.
Med lederuddannelsen har Glenn Andersson, driftsleder i Børne- og Kulturforvaltning i Odense Kommune, ”løftet blikket” og fået set på sin funktion i en større sammenhæng.

Samtidig peger han på, at han undervejs har fået helt konkrete hjælpeværktøjer til at forstå sig selv – som person og som leder. Det bruger han daglig til at handle mere kompetent i forskellige situationer og relationer. Noget som han ikke ville være foruden: ”Det har givet mig en ballast som leder, jeg ikke ville være foruden”.


 
 
Jeg går mere professionelt til ledelsesudfordringen

“Jeg har haft mere fokus at lede opad, så min ledelse er klædt på til at understøtte mig i den fremtidige indsats” fortæller Ulla Sødermann. Hun er afdelingsleder af virksomhedsservice i Mariagerfjord Kommune og studerer på Østjysk Ledelsesakademi, som er et tværkommunalt samarbejde mellem Favrskov, Mariagerfjord, Norddjurs, Randers og Syddjurs kommuner.

For Ulla Sødermann har lederuddannelse først og fremmest betydet, at hun – i stedet for at bruge den vante tilgang – kan trække på ledelsesværktøjer fra undervisningen. Det gør, at hun mere kvalificeret og professionelt kan gå til ledelsesopgaven.

Vil du vide mere?