NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Eksamen

Alle moduler afsluttes med eksamen. Du kan ved beskrivelsen af de enkelte moduler se, hvilken eksamensform modulet har.

På alle moduler (undtaget Afgangsprojektet) er det en forudsætning for at gå til eksamen, at man har afleveret den obligatoriske opgave.


Obligatoriske moduler

Eksamensformen kan være:

  • Individuel skriftlig 48-timers eksamen
  • Individuelt udarbejdet skriftligt projekt

Valgfrie moduler

Eksamensformen kan være:

  • Mundtlig casebaseret eksamen med forberedelse.
  • Mundtlig eksamen med 24 timers forberedelse.
  • Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en synopsis.
  • Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en projektopgave.
  • Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en portfolio.
  • Skriftlig eksamen: 24 timer.

Afgangsprojektet

Mundtlig eksamen med udgangspunkt i afgangsprojektet. Afgangsprojektet vægter med 2/3 og den mundtlige eksamenspræstation med 1/3. Begge dele skal bestås.


Eksamensbestemmelser


Karakterskala

I 2007 udsendte Undervisningsministeriet en bekendtgørelse om en ny karakterskala - 7-trinsskalaen. På Kommunomuddannelsen og andre lignende uddannelser er bekendtgørelsen trådt i kraft den 1. august 2007.

7 - trinsskalaen indeholder følgende trin:
12: For den fremragende præstation
10: For den fortrinlige præstation
  7: For den gode præstation
  4: For den jævne præstation
02: For den tilstrækkelige præstation
00: For den utilstrækkelige præstation
÷3: For den ringe præstation