NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Eksamensform

Alle moduler afsluttes med en individuel, eksternt censureret bedømmelse efter 7-trins-skalaen. For at bestå kræves mindst karakteren 02.

Som hovedregel er der tale om en mundtlig eksamen, der tager udgangspunkt i et skriftligt oplæg, hvor der gives en samlet karakter for det skriftlige oplæg og den mundtlige præstation – en såkaldt kombinationsprøve.

Oplægget har forskellig form tilpasset de forskellige moduler, således at den studerende i løbet af sin lederuddannelse præsenteres for og arbejder med forskellige skriftlige fremstillingsformer, f.eks. synopsis, essay og portfolio. 

I Komponent arbejder vi løbende med at udvikle eksamensformerne indenfor de bekendtgørelsesmæssige rammer, således at eksamen bedst muligt understøtter modulets formål.

Oplæggets problemformulering skal være relateret til de(n) studerendes egen organisation og behandle en ledelsesmæssig problemstilling inden for modulets fagområde i såvel et teoretisk som et praktisk perspektiv.

Man kan vælge at skrive sin opgave og gå til eksamen alene. Man kan også vælge at gå op sammen med andre lederstuderende i grupper på max. 4 studerende.