NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Dilemmaer fra Dialogteatret

Se en række videoeksempler på de situationsspil, Dialogteatrets skuespillere fremfører på baggrund af jeres egne aktuelle udfordringer, problematikker og dilemmaer.

De viste situationsspil her på siden er eksempler på, hvordan Dialogteatret tager udgangspunkt i hverdagsscenarier med afsæt i den konkrete kontekst, som åbner op for diskussion og udvikling i fællesskab. Videoklippene fungerer således som illustration af de vidt forskellige dilemmaer og problematikker, der kan være aktuelle i udvalgte sammenhænge, og er altså ikke et fuldstændigt udtryk for formen i praksis, hvor deltagerinvolvering, justering og gentagelser i høj grad er væsentlige elementer. Hos jer, on location, pauser Dialogteatrets facilitator situationsspillene undervejs, så alle knaster og konfliktoptrappende elementer kan italesættes, bearbejdes og anvendes konstruktivt.

Læs om Dialogteatrets skuespillere


Eksempel 1: Skolereformen

"Skolereformen", tager sit udspring i folkeskolereformen anno 2014 og én af de konkrete situationer, der oplagt kan være et resultat af nye spændinger mellem ansatte på folkeskoler og daginstitutioner på den ene side og forældre på den anden. Folkeskolereformen stiller nye krav og skaber nye forventninger, og karaktererne i dilemmaet oplever spændingsfeltet mellem netop krav og forventning på egen krop ud fra deres eget perspektiv. De erfarer og agerer ud fra egen position. Samtidig påvirkes tanker, handling og dialogen af den kontekst, der udgør og slører dilemmaets kompleksitet.

I eksemplet må Gitte helt konkret stå mål for Oscars krævende fars forventninger til mere fysisk aktivitet i dagligdagen, for det er han blevet lovet jævnfør skolereformen.

Tryk play, og lad scenen udspille sig:


 

Eksempel 2: Nye Idéer

"Nye Idéer" viser, hvordan der hurtigt kan opstå spændinger, når den initiativrige medarbejder med visionære idéer, til hvordan arbejdspladsen kunne se ud, står over for kollegaen, som mener, at der er rigeligt at se til i forvejen. Et tænkt men også realistisk dilemma opstår, når kollegaen spørger, om vi ikke bare kan være glade for det vi har? Hvordan kommer kollegerne konstruktivt videre herfra, og hvordan tackler man fremadrettet denne og lignende spændinger, der opstår mellem medarbejdere med forskellige personligheder, positioner og erfaringer?

Lad os se de kropsliggjorte spændinger, under et planlagt teammøde:


 
 

Eksempel 3: Nyt, Nyt, Nyt...

I tredje eksempel på et dilemma fra virkeligheden ser vi, hvordan implementeringen af nye strukturer og systemer på arbejdspladsen hurtigt kan blive en stressfaktor i hverdagen - og sprede sig fra arbejdsliv til privatliv. Kollegaerne i videoen reagerer vidt forskelligt på de nye udfordringer, som de står midt i, og chefen er måske hurtigt videre...

Action!


 

"Hvad er det, der sker her?"

Dialogteatrets facilitator følger situationsspillene og medarbejdernes reaktioner nøje fra sidelinjen, pauser situationen netop der, hvor dilemmaet når klimaks, og lirker op for alle de svære spørgsmål, der opstår:

  • Hvilke positioner, kræfter, følelser og interesser er på spil?
  • Hvad er kernen i dilemmaerne?
  • Eskalerer konflikten? Hvorfor, og hvem/hvad er katalysator for optrapningen?
  • Hvordan kan vi undgå, at situationer som disse går i hårdknude?
  • ...og samtidig forblive loyale over for vores kollegaer/arbejdsgiver?
  • Hvilke muligheder har vi for at håndtere lignende dilemmaer konstruktivt fremover?


Vi vender og drejer problemstillingen, fintuner karakterernes positioner og reaktioner og reflekterer i fællesskab. Med inputs fra medarbejderne gennemspiller Dialogteatret dilemmaet igen og igen, hvormed nye erkendelser, refleksioner og løsninger opstår - og de, der måtte have lyst til at afprøve sig selv i situationen, træder med op på scenen, for det er i høj grad som aktør, at man for alvor mærker forumteatrets påvirkningsfaktor og udviklingskraft.

Se også: Toolboxing som kreativt procesværktøj

Få mere at vide om dialogteatret

Kontakt den ansvarlige konsulent