NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Fra ekspert til konsulent i personale og løn

Løn- og personalekonsulenternes rolle har ændret sig i løbet af de seneste år, og medarbejdernes rolle har rykket sig fra at være løn- og personaleeksperter til i højere grad at være løn- og personalekonsulenter. Derfor er der brug for nye kompetencer.

Løn- og personalekonsulenternes rolle har ændret sig i løbet af de seneste år, og derfor er der brug for nye kompetencer. Det har Else Marie Lebeck, sektionsleder for Lønsektionen i Thisted Kommune også opdaget. Derfor spidsede hun ører, da hun til et ERFA-gruppemøde hørte om COKs konsulentydelser inden for området. For hvor indberetning og kontrol tidligere var de opgaver, der tog en stor del af konsulenternes tid, varetager de nu i højere grad rådgivningsopgaver for de institutioner, de har ansvaret for. Og det betyder, at medarbejdernes rolle har rykket sig fra at være løn- og personaleeksperter til i højere grad at være løn- og personalekonsulenter.

Vi ønskede, at vores medarbejdere i de to sektioner – Personalejura og Forhandling samt Lønsektionen – blev klædt bedre på til at varetage deres nye funktion som konsulenter,

fortæller Else Marie Lebeck om baggrunden for, at COK (nu Komponent) i samarbejde med Thisted Kommune udviklede et kompetenceforløb for kommunens løn- og personalekonsulenter.

Det blev til fire interne undervisningsdage for Thisted Kommunes løn- og personalekonsulenter for at give medarbejderne værktøjer til at løfte de nye opgaver, som rolleændringerne har medført. Og fordi den nye rolle som konsulent betyder, at de ansatte i højere grad skal yde procesrådgivning, var de kommunikative værktøjer omdrejningspunktet for forløbet.

I forløbet blev der arbejdet ud fra en anerkendende og nysgerrigt undersøgende tilgang, hvor deltagernes fokus var på, hvornår de lykkes i konsulentrollen. Ud fra konkrete eksempler fra hverdagen blev der trænet i konsulentens vigtigste værktøj: Kommunikation. Her fik de studerende lejlighed til at være aktivt lyttende og coachende og holde fokus på den, de skulle være konsulent for,

siger underviser Aksel Elvers, der selv er cand.scient.pol., certificeret til MBTI og Belbin samt certificeret coach (ICC) og har 15 års erfaring fra den kommunale sektor som leder og intern konsulent.

Deltagernes praksis satte dagsorden

Forud for undervisningsdagene besvarede deltagerne tre spørgsmål om deres forventninger til forløbet og deres udfordringer i dagligdagen. Deltagernes svar var med til at danne udgangspunkt for forløbet, så det netop adresserede medarbejdernes udfordringer. Det kan deltager Mona Buchhave nikke genkendende til:

Forløbet gav mig ny indsigt, og jeg er blevet bedre rustet til forhandlingsdelen, som jeg inden forløbet gerne ville blive bedre til. Jeg har fået øjnene op for min modparts refleksioner, og det har været givende.

Forløbet har også introduceret deltagerne for nye anvendelige kommunikationsredskaber og måder at håndtere kommunikationen med decentrale ledere:

Jeg har fået værktøjer til at tænke anderledes. Vi fik fif til, hvordan man kommunikerer to og to, f.eks. i telefonsamtaler, og det har jeg let kunne anvende i dagligdagen

fortæller Lone Mølbæk, der også deltog på forløbet.

Fra teori til praksis – med det samme

De interne undervisningsdage var fordelt over tre måneder i vinteren 2015/2016 Mellem de to første og to sidste undervisningsdage fik deltagerne stillet en konkret opgave, hvor de skulle bruge nogle af de nye redskaber. På den måde kom de nye redskaber i brug med det samme frem for at ryge i skrivebordskuffen, og det har givet en større fortrolighed med redskaberne og den nye tilgang til konsulentrollen.

Det praksisnære forløb har også påvirket medarbejdernes tilgang til opgaveløsningen.

Efter forløbet forsøger jeg at se mere positivt på tingene. Jeg sætter mig mere ind i min modparts situation og har fået større forståelse for, at vi går ind i forhandlingssituationen med forskellige meninger og forventninger,

siger Mona Buchhave, og Else Marie Lebeck fortsætter:

På forløbet blev medarbejderne udfordret og motiveret til at tænke og agere anderledes, når de supporterer og rådgiver det decentrale niveau med en anerkendende tilgang til problemløsning. Særligt vil jeg fremhæve, at vi er blevet bedre til at tænke ud af boksen, lytte aktivt, skabe gode relationer og kommunikere klart og tydeligt. Og så har det også givet noget, at vores to sektioner – Personalejura og Forhandling samt Lønsektionen – var fælles om den gode oplevelse, som kompetenceforløbet var.

Hent forløb hjem til din kommune

Deltagerne fra Thisted Kommune har oplevet det som en fordel, at hele afdelingen har fået et fælles kompetenceløft, så alle har samme udgangspunkt og fundament at arbejde videre med.

Det var rigtig godt, at hele afdelingen var med, og at vi således alle har fået de samme kompetencer. Det har gjort, at vi nu efterfølgende kan tale om det sammen og anvende det i dagligdagen. Samtidig var det en meget stor fordel, at forløbet var oppe hos os. Det gjorde det mere overskueligt, at det var fire arbejdsdage,

siger Lone Mølbæk.

Kontakt