NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Én borger – én plan

Kommunerne skal arbejde tværfagligt, koordineret og helhedsorienteret – i samarbejde med borgeren. Det øgede fokus på at inddrage borgeren i egen sag er ud fra devisen om, at borgeren ved bedst og har ansvaret for sin egen udvikling. 

At kunne løfte denne opgave kræver bred indsigt og kalder på stærke kompetencer hos personale og ledelse. COK tilrettelægger kompetenceudvikling i samarbejde med kommunerne – med afsæt i kommunernes strategier og særlige behov, og med fokus på at styrke tværfagligt samarbejde og sammensatte løsninger til borgerne.

Gode effektfulde resultater af kompetenceudviklingsforløb skabes bedst, når kompetenceudvikling iværksættes som en del af en strategi og en langsigtet kompetenceplan. Det lærte omsættes til praksis, når det trænes i dagligdagen og understøttes af ledelsesinvolvering og vedvarende fokus.

Læringsforløbet Én borger, én plan - styrkede tværfaglige netværk og sammensatte løsninger bygger netop på disse antagelser. 

Læringsforløbet består af et medarbejderspor og et ledelsesspor. Medarbejdersporet er for netværkskoordinatorer, koordinerende sagsbehandlere og andre, som har koordinerende funktioner. Forløbet gennemføres som et læringsforløb med en vekslen mellem undervisning og aktionslæring, hvor det lærte trænes i praksis i den daglige drift.

Parallelt med kompetenceudviklingsforløbet for netværkskoordinatorer m.fl. har COK i designforløbet indarbejdet et ledelsesspor med workshops om ledelse af netværkskoordinatorer og processtøtte til implementering og resultatskabelse. Ledelsessporet er for ledere af de medarbejdere, som deltager i medarbejdersporet.

Medarbejderspor

Bliv bedre til at arbejde tværfagligt, koordineret og helhedsorienteret – med inddragelse af borgeren. Lav den gode sammenhængende koordinerede plan i samarbejde med borgeren og styrk dine evner som mødeleder i samarbejdet med dine kollegaer.

 

Ledelsesspor

Bliv bedre til at lede medarbejdere, der arbejder tværfagligt, koordineret og helhedsorienteret – med inddragelse af borgeren, og styrk dit fokus på implementering og resultatskabelse.

Involver dig i implementering af Én borger, én plan - styrkede tværfaglige netværk og sammensatte løsninger ved at tilmelde sig sammen med dine medarbejdere.

 

Vil du vide mere?