NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Er DOL noget for dig?

Der skal særlige kompetencer til at arbejde med ledelse i en offentlig sammenhæng.

Som offentlig leder træffer man beslutninger for fællesskabet – som det udfolder sig inden for rammerne af den offentlige organisation – og som det opleves af borgere og brugere. Den politiske virkelighed er sammen med den faglige tradition, opgaveløsningen og samarbejdet med medarbejderne med til at sætte særlige mål og rammer for kommunale lederes arbejde.  

Fagligt fundament

Med Den Offentlige Lederuddannelse har offentlig ledelse fået et fagligt fundament, der rækker ud over hele den kommunale organisation og kan være med til at etablere et strategisk fællesskab på tværs af sektorer og faglighed. Det er i dette perspektiv, at vi i Komponent arbejder med DOL. Vi ønsker ud fra vores indsigt i kommunale lederes vilkår og udviklingsmuligheder at skabe et kompetenceløft, der bygger bro mellem den enkelte leders personlige lederskab og de strategiske prioriteter i kommunen. Tilpasset til den enkelte kommune – eller til flere samarbejdende kommuner – tilbyder vi muligheden for at integrere lokale temaer i undervisningen, så kompetencerne kobles i forhold til ledelsesgrundlag og strategi.  

Lederens egen praksis i centrum

Centralt i uddannelsen står lederens egen praksis. Den kan i kraft af uddannelsens fleksibilitet løbende kombineres med læringen. I undervisningen danner ledernes egne udfordringer og personlige erfaringer udgangspunktet for inddragelse af ledelsesteorier og udformning af projektopgaver og scenarieopstilling. Hos Komponent matcher lærerkræfterne dette fokus. Vores kollegium af undervisere har alle ledererfaring fra den offentlige sektor og har både faglig og pædagogisk ballast inden for ledelse.  

Med Den Offentlige Lederuddannelse er den kommunale ledelsesfaglighed nu sat endnu højere på dagsordenen. Vi har forberedt os godt, og vi ser frem til dialog, refleksion og samarbejde om de nye ledelseskompetencer.

Vil du vide mere?