NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

FAQ om kompetencefondene

Nedenfor finder du svar på nogle af de oftest stillede spørgsmål om de offentlige kompetencefonde. 

Hvad kan du søge om? 

Kompetencefondene yder fortrinsvis støtte til kompetencegivende uddannelser. Som udgangspunkt er akademiuddannelser som Kommunomuddannelsen og Sundhedskommunom samt diplomuddannelser som Den Offentlige Lederuddannelse forhåndsgodkendte. Det samme er i øvrigt Komponentss tre populære uddannelser Den Offentlige Projektlederuddannelse®, Den Offentlige Proceslederuddannelse® og Voksenpædagogisk Grunduddannelse – Formidling, didaktik og undervisningsteknik.

Vær opmærksom på, at du måske allerede har krav på uddannelse som følge af din overenskomst. Tal med din tillidsrepræsentant om mulighederne. 

Hvem kan søge? 

For at søge støtte fra en af de tre offentlige kompetencefonde, skal du arbejde i en kommune, region eller i staten og være omfattet af en overenskomst, som indeholder en aftale om en kompetencefond. Vær opmærksom på, at ansøgningsprocessen og reglerne for ansøgning er forskellig alt efter, om du søger Den Kommunale Kompetencefond, Den Regionale Kompetencefond eller Den Statslige Kompetencefond.

Hvor meget kan du søge om? 

Den Kommunale Kompetencefond og Den Regionale Kompetencefond kan støtte med op til 30.000 kr. om året og endnu mere for lægesekretærer, som ønsker at tage moduler på Sundhedskommunomuddannelsen. De Statslige Kompetencefond er inddelt i fire fondspuljer, der hver har forskellige beløbsgrænser for, hvor meget en statslig medarbejder kan ansøge fonden om

Kan arbejdspladsen selv sammensætte et forløb? 

Den Kommunale Kompetencefond og Den Regionale Kompetencefond giver mulighed for gruppeansøgninger, mens Den Statslige Kompetencefond støtter individuel uddannelse. Vær dog opmærksom på, at der kun kan søges støtte til medarbejdere, der er omfattet af en relevant overenskomst, og som i øvrigt opfylder kravene.

Flere spørgsmål og svar? 

Find flere svar hos Den Kommunale Kompetencefond, Den Regionale Kompetencefond eller Den Statslige Kompetencefond. Du er også velkommen til at kontakte os, hvis du har yderligere spørgsmål.

Kontakt