NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Om Forum for Forvaltning og Myndighed

Med Forum for Forvaltning og Myndighed leverer Komponent viden og værktøjer til kommunerne, så både medarbejdere og ledere altid er godt rustede til at håndtere myndighedsopgaven, yde ens, kompetent og lige sagsbehandling og sikre borgernes retssikkerhed og den fortsatte tillid til den offentlige sektor. 

Måden, der forvaltes på i den offentlige sektor, er under forandring. Udviklingen kalder bl.a. på enkel og hurtig sagsbehandling, effektive arbejdsgange, korrekt journalisering, kommunikation i et sprog, som borgeren forstår og et forandringsparat mindset, som kan udnytte nye digitale muligheder og den øgede mængde data. Samtidig er stadige forandringer blevet hverdag i den offentlige sektor, hvilket kalder på livslang læring, hvor alle løbende tilegner sig ny viden og kompetencer – både i forhold til ny lovgivning, effektiviseringer, nye faglige tilgange, måder at arbejde sammen på og nye digitale muligheder. 

Forum for Forvaltning og Myndighed tilbyder læring og kompetenceudvikling, der understøtter kommunerne inden for tre indbyrdes afhængige og grænsekrydsende forvaltningsspor:

Model med de tre forvaltningsspor

Forum for Forvaltning og Myndighed er sat i verden for at ruste medarbejdere og ledere i kommunerne med ny og opdateret viden, færdigheder og kompetencer inden for forvaltning, administration og myndighedsudøvelse. Dermed arbejder Forum for Forvaltning og Myndighed  for at sætte borgernes retssikkerhed i centrum, dér hvor borgerne møder det offentlige i alle dets afskygninger. Det skal bl.a. ske ved at opbygge partnerskaber med faglige organisationer og andre interessenter for dermed øge fokus på kommunernes forvaltningsopgaver og skrue op for dialogen om fremtidens kompetencebehov.

Kontakt