NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Det gode forældresamarbejde

Hvordan håndterer du usamarbejdsvillige forældre? Aggressive forældre? Forældre, som udelukkende evner at se deres eget barns behov? De utilfredse og kritiske forældre? Forældresamarbejde giver masser af udfordringer, men rummer mange flere muligheder.

De generelle strømninger i samfundet stiller krav til samarbejdet mellem borgere og offentlige institutioner. Begreber som samskabelse, samstyring, indflydelse og inddragelse er blevet en naturlig del af vores dialog om og med borgerne.

På dagtilbudsområdet har senest Dagtilbudsloven og Styrket Pædagogisk Læreplan sat fokus på samarbejdet med forældrene. Samarbejdet er vigtigt for barnets udvikling, læring, trivsel og dannelse. Forskning og kommunale erfaringer viser, at børnene rykker markant, når samarbejdet mellem forældrene og de fagprofessionelle bliver mere tydeligt, ligeværdigt og konkret. 

Vi tilbyder dette todageskursus, hvor du som medarbejder i et dagtilbud bliver bedre rustet til at imødekomme udfordringer i forældresamarbejdet. Du får styrket din kommunikation og din relationskompetence og får et skarpere blik på forældrenes udgangspunkt.

Gå til indhold og udbytte

Det gode forældresamarbejde kræver stærke medarbejdere

I arbejdet med Dagtilbudsloven fra 2018 blev der formuleret nogle nationale mål for samarbejdet mellem dagtilbud og forældre:

 • Alle børn og unge skal lære og trives så meget, som de kan, og udvikle sig til demokratiske samfundsborgere. Forældrene og de kommunale tilbud har et fælles ansvar
 • Forældrene skal have tillid til de kommunale tilbud, vælge dem aktivt til og bakke op i hverdagen.

Det stiller krav til dig som fagprofessionel medarbejder i daginstitutioner og dagpleje – til din kommunikation og din forståelse for andres vinkler. Samtidig stiller det krav til din evne til at indgå i relationer, som skifter hele tiden, og hvor din professionalisme bliver udfordret. Det ene øjeblik er du i en symmetrisk relation til forældrene, og i næste øjeblik er du ekspert eller rammesætter.

Oplever du indimellem forældresamarbejdet som en udfordring? Så er dette kursus noget for dig.

Hvad får du ud forløbet? 

 • Ny viden om metoder til et konstruktivt samarbejde
 • Værktøjer til at imødekomme de udfordringer, du oplever i forældresamarbejdet
 • Mulighed for at træne anvendelsen af værktøjerne
 • Faglig sparring og refleksion 
 • Arbejde med en aktion i egen praksis
 • Styrket din kommunikation i samarbejdet
 • Indsigt i forældrenes udgangspunkt

Indhold og opbygning

Det gode forældresamarbejde består af to undervisningsdage, som bidrager med viden fra forskning og praksis, træning og refleksion og arbejde med aktionslæringsforløb – for at optimere samarbejdet med forældrene.

På uddannelsesdagene har vi fokus på følgende temaer:

Dag 1: Samarbejde

Vi arbejder med, hvad det gode forældresamarbejde er, og hvordan der konkret kan inddrages flere perspektiver i samarbejdet. Gennem introduktion til konkrete metoder sætter vi særlig fokus på at nødvendigheden af at have flere værktøjer i den professionelle værktøjskasse i forældresamarbejdet: 

 • Det gode forældresamarbejde
 • Dilemmaer i forældresamarbejde
 • Forskellige måder at samarbejde på
 • Forventningsafstemning og at kunne se den andens perspektiv
 • Veje til styrket samarbejde mellem forældre og institution

Dag 2: Samskabelse

Vi arbejder med, hvad samskabelse er og kan være i forældresamarbejdet i daginstitutioner. Vi sætter fokus på, hvordan der kan skabes et konstruktivt samarbejde, når forældre har meget forskellige forudsætninger. Her gives nogle konkrete bud på, hvordan samarbejdet styrkes gennem endnu højere grad af professionalisering:

 • Samskabelse og samstyring
 • Differentieret forældresamarbejde
 • Den professionelles mange positioner, dilemmaer og muligheder
 • Den professionelle samtale 
 • Relationer og relationsdannelse
 • Alternative måder at samarbejde på

 

Kurset kan også rekvireres. Forløbene tilrettelægges med udgangspunkt i det enkelte dagtilbuds perspektiv og ønsker og kan være alt fra et længere udviklingsforløb til et foredrag.

Underviser

Bent Suhr er en erfaren underviser, coach og foredragsholder, som har et indgående kendskab til dagtilbudsområdet. Med hans store viden er der garanti for forståelse af udfordringer og muligheder – såvel som praksisnærhed koblet på teori og refleksion.

Godt for din leder at vide – hvorfor skal du afsted? 

 • Dygtige medarbejdere, som kan navigere og skabe balance i samarbejdet med forældrene, øger tilliden til institutionen
 • Forskning og kommunale erfaringer viser, at et styrket forældresamarbejde rykker børnenes udvikling markant
 • Samarbejdet mellem forældrene og jeres institutionen bliver mere tydeligt, ligeværdigt og konkret 
 • Alle dagtilbud er forpligtet til at børns læring, trivsel, udvikling og dannelse er et fælles ansvar.

Det gode forældresamarbejde i dagtilbud for børnenes skyld!

To dages kursus: Styrk dine kommunikations- og relationskompetencer, så du får blik for forældrenes synspunkt og bedre kan imødekomme udfordringer i forældresamarbejdet.

Se detaljer
Gem som favorit
Afhold forløbet på din arbejdsplads

Vil du vide mere? Kontakt os i dag

Hvis du har spørgsmål til Det gode forældresamarbejde eller vil høre mere om, hvordan vi kan designe et forløb, der matcher jeres behov, så kontakt os i dag: