NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Fremtidens administrative medarbejder

Hvilke nye arbejdsområder skal den administrative medarbejder være kvalificeret til at kaste sig ud i i fremtiden? I Komponent ser vi et stigende fokus på, hvordan den administrative medarbejder kan gøre en forskel for borgere, brugere og kollegaer på kryds og tværs i kommunen eller regionen.

Fremtidens administrative medarbejder er ikke en rolle eller en unik arbejdsfunktion, som vi skal mestre om fem år – det er en åben invitation til at samskabe nye måder til at udvikle, forny og ændre måden, vi tænker, taler om og udfører administration på.   

Som en aktiv medspiller i udvikling af velfærd er den administrative medarbejder tit overset, og administration reduceres for kontorassistenter, sagsbehandlere og jobkonsulenter alt for ofte til klassiske administrative dyder og kvalifikationer. Dem skal der være styr på. Men fremtidens administrative medarbejder skal kunne mere, og derfor skal han eller hun også mestre kompetencer, som f.eks. handler om samarbejde på tværs mellem bygninger, fagligheder, funktioner og kulturer.   

Når I samarbejder med Komponent, er ’fremtidens administrative medarbejder’ et udgangspunkt for løbende dialog i kommuner og regioner og et udgangspunkt for en lang række aktiviteter, som udvikler og udfordrer måden, vi forstår administration på i dag.    Vi glæder os til at byde op til dialog, som f.eks. kan tage udgangspunkt i:   

Fremtidens kompetencegivende uddannelser

Formelt kompetencegivende uddannelser, som understøtter den administrative og faglige udvikling i kommunen under overskriften ’Fremtidens…’. Det har vi f.eks. gjort i Aabenraa Kommune, hvor lønmedarbejdere med udgangspunkt i Kommunomuddannelsen har uddannet sig til Fremtidens lønkonsulenter.  

Kortlægning og udvikling af administrative kompetencer

Kortlægning af kommunens, afdelingens eller institutionens samlede administrative kompetenceprofil samt udvikling af målrettede kompetenceudviklingsforløb, som både styrker medarbejderens i hans eller hendes faglige udvikling og understøtter organisationens strategi for udvikling af den offentlige velfærd. Det kan kombineres med fokusgruppeinterviews og kapacitetsopbygning blandt kommunens ledere og HR-konsulenter.   

Konsulentstøtte til administrativ udvikling

Konsulent- og undervisningsstøtte i processer, som sætter fokus på den administrative faglighed og udvikling blandt medarbejdere og ledere i organisationen – f.eks. i forbindelse med et strategisk udviklingsforløb eller introduktion af nye strukturer og arbejdsgange.   

Vil du vide mere?