NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Fremtidens digitale kompetencer i den offentlige sektor

Test dig selv og dine medarbejdere med det gratis online værktøj, få skræddersyet jeres eget, og se, hvilke digitale kompetencer, I skal fokusere på i transformationsprocessen

Kompetencer til et digitalt arbejdsliv er de kompetencer, som er forbundet med:

  • at kunne agere meningsfuldt og effektivt i forhold til anvendelsen af digitale løsninger og platforme
  • at kunne forholde sig konstruktivt, kritisk og kreativt til de digitale teknologier og deres muligheder og
  • at kunne forme, berige og udvikle opgaveløsningen ved hjælp af digital teknologi.

Med det gratis digitale værktøj ”Fremtidens digitale kompetencer” kan du identificere de generiske kompetencer, som vil have betydning for dig som fremtidens medarbejder i en i stigende grad digitaliseret hverdag. Der fokuseres bl.a. på anvendelse af data og informationssikkerhed, forståelse for teknologier, udvikling- og implementering og på kommunikations- og formidlingsevner.

Ikke alle medarbejdere skal nødvendigvis have alle kompetencer, derfor må det være op til en konkret vurdering, hvilke kompetencer der er relevant for netop de opgaver du står overfor.


Få overblik over organisationens digitale kompetencer

Det digitale kompetencehjul er relevant for alle offentlige organisationer, hvad end det drejer sig om en hel kommune eller f.eks. økonomiafdelingen eller sundhedsområdet. Bliv klogere på værktøjet i dette nyhedsbrev.

Med et skræddersyet digitalt kompetencehjul kan din organisation blive klogere på, hvordan den digitale tilstand eller modenhed i organisationen ser ud. 

Det digitale kompetencehjul kan være en beslutningsstøtte og blive omdrejningspunktet for dine strategiske digitale indsatser, og det kan give din organisation det fælles sprog for digitaliseringen, som mange større organisationer savner.

Det overblik, forløbet og værktøjet giver dig, sætter dig som leder i stand til at målrette kompetenceudviklingen på baggrund af data, og  dermed komme uden om synsninger. Som medarbejder kan du blive klogere på din individuelle digitale modenhed, dine særlige forcer og oplagte udviklingspunkter.

Eksempel fra det generiske digitale kompetencehjul, som er udarbejdet af Komponent i samarbejde med Center for digital dannelse og KL.

Som billedet illustrerer tager kompetencehjulet udgangspunkt i 12 forskellige kategorier af digitale kompetencer. Det er naturligvis ikke alle kategorierne, der er lige relevante for alle medarbejdere eller medarbejdergrupper. Det kan vi tage højde for i Jeres skræddersyede version.

Det digitale kompetencehjul er relevant for alle offentlige organisationer, hvad end det drejer sig om en afdeling, et fagområde eller hele kommunen. Alle har i dag digitale berøringsflader, og derfor er digitale kompetencer væsentlige.

Vi understøtter fremtidens digitale kompetencer i organisationen

I et forløb fra Komponent har du nu muligheden for at skræddersy et digitalt kompetencehjul til netop den målgruppe du gerne vil fokusere på. Du kan derfor vælge at få os på en workshop og efterfølgende modtage et specifikt og målrettet kompetencehjul til din afdeling eller organisation.

  • Vi fokuserer målrettet på netop de af de digitale kompetencer, der er relevante at måle på for Jer, og kan sagtens udelade en eller flere af kategorierne
  • Spørgerammen ændres, så sprogbrug og eksempler trækker på dine medarbejderes kontekst – f.eks. når der spørges ind til systemer og arbejdsgange
  • En projektgruppe etableres og kernemedarbejdere inddrages til at kvalificere og teste spørgeramme og værktøj
  • I samarbejde med os udarbejdes en introduktionsvideo til værktøjet med en nøgleperson fra organisationen som hovedperson, ligesom vi sammen finder et navn og en url til formålet
  • Vi sørger for at uddanne og understøtte superbrugere i at monitorere værktøjet, så I selv kan stå for driften.

 

Derudover har vi en række udviklede specifikke forløb, bl.a. Digital transformation og teknologiforståelseDigital projektledelse og Ledelse af velfærdsteknologiske udviklingsprocesser, som alle indeholder en række af de kompetencer der stilles krav om i fremtiden.

Du vil her have mulighed for at sammensætte og skræddersy netop dit digitale fokus og indhold til din organisations behov og ønsker.

Digital transformation og teknologiforståelse

Praksisnær teknologiforståelse til at understøtte velfærdsudviklingen og det digitale mindset, samt styrke det tværfaglige samarbejde.

Se detaljer
Gem som favorit
Afhold forløbet på din arbejdsplads

Digital Projektledelse

Understøt en høj succesrate i organisationens digitale udviklingsprojekter. Få projekt- og procesperspektiver på uddannelsen i Digital Projektledelse for projektmedarbejdere.

Se detaljer
Gem som favorit
Afhold forløbet på din arbejdsplads

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål til kompetencehjulet eller vil høre mere om, hvordan kompetencehjulet kan bruges som led i afklaring og opkvalificering på det digitale område i kommunen, er I velkomne til at kontakte os.