NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Helhedsorienteret skoleudvikling som systematik til at styrke læringsmiljøet

Formålet med at arbejde helhedsorienteret er at skabe en systematik eller en fælles pædagogisk linse at kigge igennem og dermed arbejde kvalificeret med læringsmiljøet på tværs af forvaltning, ledere og medarbejdere – til gavn for alle elevers læring og trivsel.  

De fleste lærere, pædagoger og ledere har jf. Blooms taksonomi grundlæggende viden om, forstår og er godt i gang med at få erfaringer med at arbejde som et professionelt læringsfællesskab ind i et helhedsorienteret perspektiv.

Vores erfaring fra samarbejdet med flere kommuner er, at vi nu skal arbejde for at holde hinanden fast på skoleudvikling på tværs af de organisatoriske led, både vertikalt og horisontalt. Der er behov for tid og træning, hvis vi skal lykkes med at integrere ny læring i vores skolekultur.

Bruce Tuckman pointerer, at det kræver en fokuseret arbejdsindsats at forblive højtydende teams, når man både arbejder i en omskiftelig og dynamisk skolekultur og ønsker at fortsætte med at styrke og udvikle det samlede skolevæsen. 

Vi skal altså have en ambition om at komme endnu højere op i Blooms taksonomi, hvor det at arbejde professionelt lærende sammen bliver en selvfølgelighed og en nødvendighed for at udvikle og skabe sammen.

Vi skal med andre ord fortsætte den helhedsorienterede skoleudvikling – men med et skærpet og analyserende blik på, hvor vores viden skal styrkes i forhold til helhedsperspektivet. Se for eksempel, hvordan der kan arbejdes med inkluderende læringsmiljøer