NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Vores tilgang til helhedsorienteret skoleudvikling

Når I træner, vedligeholder og udvikler et fælles skærpet blik på skoleudviklingen, skal I bl.a. have øje for følgende områder:
 • At arbejde datainformeret for at forbedre undervisningspraksis og dermed elevernes læring gennem viden fra praksis og forskning. Heri ligger evnen til at læse, arbejde med, analysere og argumentere med data samt give feedback. 

  Klik her for at læse mere om at arbejde datainformeret
   
 • Distribueret ledelse: I et helhedsorienteret skoleudviklingsperspektiv er et af nøglebegreberne kapacitetsopbygning – at sikre, at der er nok viden i organisationen til at løse kerneopgaven, og at denne udnyttes bedst muligt. Distribueret ledelse anerkender, at  ledelse findes overalt, og at en organisation vokser, hvis den formelle ledelse forstår at organisere, kommunikere og samarbejde ind i den præmis.

  Klik her for at læse mere om distribueret ledelse.
   
 • Procesledelse: At arbejde i en offentlig og dynamisk organisation med løbende nye krav og vilkår kalder på, at I kan være fleksible og i stand til at tilpasse og forandre. Evnen til at navigere i såvel den politiske som den organisatoriske kompleksitet er en vigtig færdighed for alle. Derfor er procesledelse en nøglekompetence til at skabe udvikling, nytænkning og fremdrift i opgaveløsningen.   

  Klik her for at læse mere om procesledelse.
   
 • Praksisnær pædagogisk ledelse og styrkelse af den professionelle kapital: Effektive ledelsespraksisser er kendetegnet ved, at de skaber mening for dem, der skal følge dem. For at bedrive ledelse, der virker, skal man altså have en vis forståelse for dem, man leder, og deres perspektiver på verdenen samt være tæt på praksis. Og hvordan gør man det? 

  Klik her for at læse mere om praksisnær pædagogisk ledelse.
   
 • At arbejde med en fælles taksonomi, der skaber et fælles udgangspunkt for individuel og kollektiv refleksion over mål og progression for færdigheder, viden og kompetencer. 

  Klik her for at læse mere om inkluderende læringsmiljøer.
   
 • At fastholde og løbende revitalisere en systematik og en forpligtelse i måden, vi samarbejder på, gennem særlige samtale- og mødestrukturer, så det skaber et læringsoutcome for både elever og ansatte. Herunder at skabe en større bevidsthed om anvendelse af feedforward sammen med det pædagogiske personale. 

  Klik her for at læse mere om teamkoordinatoruddannelsen.