NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

HR-analyse

Det meste fylder mere: Læs årets HR-survey fra COK og OHRC.

Igen i år fylder det meste mere, lyder et af resultaterne af årets HR-survey gennemført af COK og OHRC. 

Selvom antallet af ansatte i HR er nogenlunde uændret, oplever de medvirkende HR-ansvarlige fra 54 kommuner, at de fleste opgaver på HR-området fylder mere end sidste år. Det gælder bl.a. opgaver som tværfaglig forankring af indsatser, organisationsudvikling og forandringsledelse og sygefravær og sundhedsfremme, mens kun forholdsvis få oplever, at opgaver som reformimplementering og løn- og personaleadministration fylder mere. 

Også i 2016 og 2017 gav deltagerne i undersøgelsen udtryk for, at de fleste opgaver fylder mere i opgaveporteføljen.

Leder- og talentudvikling er øverst på HR's dagsorden

Ser vi på HR's udviklingsdagsorden, er det følgende temaer, som ligger i top fem: 

1.    Ledelsesudvikling og talentudvikling (80%)
2.    Rekruttering, onboarding og fastholdelse (77%)
3.    Digitalisering (52%) 
4.    Sundhedsfremme og forebyggelse (49%)
5.    Effektivisering (45%) 

Hvor ledelses- og talentudvikling altid har rangeret højt på den prioriterede udviklingsdagsorden, er digitalisering blevet vigtigere, mens samskabelse ikke længere ligger i top 5. Til gengæld er rekruttering, onboarding og fastholdelse strøget direkte ind på en andenplads i 2018. 

HR-funktion i hastig forandring

Resultaterne af analysen genkender Kim Nissen, formand for OHRC, fra sine møder med andre personalechefer: 

”Jeg kan genkende mange af analysens resultater fra mine møder og dialoger med andre personalechefer. Mine kollegaer i kommunerne fortæller, at det meste fylder mere. Fokus er naturligvis forskelligt fra kommune til kommune, og det viser også den spændvidde, der er i den kommunale opgaveportefølje. Det gælder både de strategiske udviklingsdagsordener og de mere driftslignende opgaver. Jeg ser det som et tegn på, at der fortsat er et stort behov for en professionel HR-funktion, som kan agere sparringspartner for direktion, ledere og medarbejdere i forhold til at nå ordentligt i mål med de store udviklingsopgaver, der rammer kommunerne i disse år, bl.a. som følge af mange reformer og kommissioner.”
 
Analysen giver ifølge Kim Nissen også værdifulde indspark til OHRC’s arbejde: 
 
"Også i år er HR-surveyen med til at sætte retning for de aktiviteter, vi gennemfører i OHRC-regi. Vi får indblik i, hvad der helt aktuelt fylder i de offentlige HR-afdelinger, og vi får mulighed for at adressere dem på vores temadage og på den årlige personalepolitiske dag, som vi holder med COK.” 

Poul Erik Hansen er afdelingschef i COK og har fulgt udviklingen i kommunal HR tæt i mange år. Også han mener, at mængden af og diversiteten i HR's opgaver vidner om, hviler et stort ansvar på den kommunale HR-funktion: 

”Årets HR-survey viser igen i år, at den strategiske dagsorden er i hastig forandring, og at krav og forventninger til HR-funktionen ofte er mangfoldige og flersidige. Det kræver, at HR fortsat er skarp på sine roller, på de vigtige snitflader til direktion og forvaltninger og på det fælles ansvar, det er at realisere den strategiske dagsorden.” 

Om undersøgelsen

Hvert år tager COK og OHRC temperaturen på kommunal HR. Undersøgelsens resultater anvendes både som grundlag for OHRC’s foreningsarbejde og til udvikling af nye lærings- og udviklingsforløb for kommunernes HR-professionelle.