NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

HR-udvikling og jura

Komponent er den naturlige sparringspartner for kommunernes professionelle HR. Vi har en tæt kontakt og et løbende samarbejde med HR-miljøerne i kommuner og regioner. Det betyder, at vi har oparbejdet en dyb forståelse for de krav og behov, HR-organisationerne skal imødekomme og de afledte dilemmaer og krydspres, som det kan stille HR-funktionen i.

Med sigte på at indfri kommunernes dagsorden, understøtter vi HR i den strategiske placering og effektuering af væsentlige udviklingsinitiativer. Dette med fokus på centrale og decentrale bevægelser og det nødvendige samspil mellem HR og øvrige centrale aktører.

Vil tilbyder ydelser under HR og organisationsudvikling inden for strategisk HR, HR jura og kompetenceudvikling til HR-professionelle. Vi kan desuden hjælpe dig, hvis du og din afdeling står over for en udfordring, som kræver et nyt og anderledes blik på HR-afdelingens udfordringer og opgaver. Du kan læse mere om de enkelte ydelsesområder i navigationsmenuen, og du er naturligvis velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til vores tilgang eller ydelser. Nedenfor kan du se alle vores kurser og uddannelser inden for HR-udvikling og jura. 

Personalejura
Her finder du kurser og temadage, der understøtter dig på det personalejuridiske område, hvad enten det er løn- og personaleregler, håndtering af sygefravær og svære samtaler eller tillidsrepræsentantret. Du finder også kurser om personaleforhold på de decentrale områder, f.eks. på skoler og i institutioner.
Her finder du kurser og temadage, der sætter fokus på de overordnede juridiske rammer for kommunernes virke, samt forløb, der tager fat om mere specialiserede problemstillinger omkring f.eks. udbudsret, erstatningsansvar og institutioners retlige forhold.
Persondata og GDPR
Her finder du kurser og temadage, der sætter fokus på regler og praksis for kommunernes behandling af borgere og medarbejderes persondata. Der er både forløb for personaleafdelingen og forløb målrettet ledere og fagpersoner i forvaltningerne.
Kurser og temadage for HR-professionelle
Her finder du uddannelser, kurser og temadage særligt målrettet dig, der arbejder professionelt med HR i kommuner og offentlige organisationer. Det er forløb, hvor vi sætter fokus på dine kompetencer som HR-professionel - hvad enten det handler om at indgå i forhandlinger, at facilitere udviklings- og forandringsprocesser, at forstå og formidle ny lovgivning eller styrkelse af partnerskabet mellem HR og kommunens forvaltninger, afdelinger og institutioner. Fælles for forløbene er, at de tager udgangspunkt i den kommunale kontekst og har fokus på praksisnær læring. Vi kan også skræddersy læringsforløb, som knytter sig til specifikke udfordringer i kommunen. Kontakt os for at høre mere om mulighederne.
Jura for decentrale ledere
Som kommunal leder skal du forstå juraen for at træffe gode og korrekte afgørelser i forbindelse med f.eks. ansættelse, vilkårsændringer og fratrædelse. Vi har samlet en oversigt over de kurser og temadage, der giver dig indsigt i kommunal- og personalejura.

Vil du vide mere?

Kontakt os i dag