NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Innovation

Innovation er ikke et forbigående fænomen. Kravet om at kunne skabe nye muligheder, forfølge dem og producere nye løsninger er en ledelses- og medarbejderkompetence, der ikke går af mode.

Offentlige arbejdspladser skal skabe ”New for Less” i henhold til de strategiske indsatsområder, der er besluttet lokalt og kommunalt. Det kræver viden om og træning i at navigere i innovationsprocesser, og det kræver strategiske og tværfaglige samarbejdskompetencer indad til i organisationen og udadtil i forhold til brugerne.

Tværfaglig forankring og inddragelse

I Komponent arbejder vi tæt sammen med kommuner og faglige organisationer om at udvikle innovationskompetencer og innovative løsninger, der inddrager og skaber effekt for brugerne.

Vi tror på at gode innovationsprocesser er kendetegnet ved at være samarbejds- og brugerdrevne. Det indebærer, at innovationsprocesserne har en stærk og tværfaglig forankring indadtil i organisationen samtidig med at relevante interessenters perspektiver fra borgere, brugere mv. inddrages undervejs.   

Innovation handler om merværdi

I Komponent arbejder vi med innovation ud fra flere vinkler. Innovation kan være et praktisk redskab og metoder, der skal forny arbejdsgange, arbejdsformer og konkrete ydelser til brugerne. Det kan også handle om at fremme en innovativ kultur og forandre tanke og selvforforståelse blandt medarbejdere, ledere og politikere. Eller om at organisere og udmønte en innovationsstrategi. Men innovation er også en vej, hvorved der kan skabes nye samarbejdsformer og partnerskaber mellem kommune, de frivillige organisationer og det lokale erhvervsliv. Innovation handler kort om at skabe merværdi for borgere og brugere og rejsen mod dette mål er ofte snørklet og uforudsigelig.