NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Projektledelse, procesledelse og innovation

Moderne offentlige organisationer skal være fleksible og i stand til hurtigt at tilpasse sig nye krav og vilkår. Evnen til at navigere i såvel den politiske som den organisatoriske kompleksitet er en vigtig færdighed for dig som medarbejder eller leder i den offentlige organisation. At lede projekter og processer og innovere bliver her en nøglekompetence til at skabe udvikling, nytænkning og fremdrift i opgaveløsningen.


I Komponent tilbyder vi flere muligheder, så du kan tilegne dig kompetencer i projektledelse, procesledelse og innovation. Vi udbyder bl.a. uddannelserne Den Offentlige Projektlederuddannelse og Den Offentlige Proceslederuddannelse, som du kan gennemføre på et af vores uddannelsessteder rundt i hele landet.


Vi tilbyder også skræddersyede forløb, der kan afvikles i egen organisation og tilpasses jeres kontekst, strategier og værdigrundlag. Det er en løsning, mange af vores kunder vælger, da koblingen til kontekst og praksis giver nogle helt andre og mere konkrete og håndgribelige perspektiver og løsninger. Sidst men ikke mindst tilbyder vi altid rådgivning og sparring, hvis du/I har behov for hjælp til at løse en konkret problemstilling eller ønsker et bud på, hvordan vi kan skræddersy et forløb for jer. Kontakt os for en uforpligtende dialog!

Procesledelse

Moderne offentlige organisationer skal være fleksible og i stand til hurtigt at tilpasse sig nye krav og vilkår. Få styrket dine kompetencer i forhold til at lede processer, der skaber forandringer, involvering og resultater i hele organisationen med disse kurser fra Komponent. 

Projektledelse

Arbejder du med projekter eller projektlignende opgaver – eller skal du snart til det? Med Komponents kurser om projektledelse får du ny viden og konkrete redskaber, der hjælper dit projekt sikkert i mål.

Vær med til at sætte innovation på dagsordenen i din organisation og få nye redskaber til ledelse af innovation, samarbejde og samskabelse med kurserne fra Komponents innovationskatalog.