NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Jobrotation

Som kommunernes eget kompetencecenter har vi værdifulde erfaringer som kan bidrage til at udvikle succesfulde flervinderløsninger med jobrotation. Lige fra de indledende drøftelser om form, indhold og finansiering – til udførelse, evaluering og dokumentation.

Offentlige arbejdsgivere kan efter reglerne om jobrotation sende medarbejdere på efteruddannelse og få tilskud, hvis der ansættes en ledig som vikar. I Komponent kan du f.eks. bruge Kommunom- og Sundhedskommunomuddannelserne som led i et rotationsprojekt.

TILSKUD TIL VIKARDÆKNING – KOM GODT I GANG

Hos Komponent har vi gode erfaringer med at tilrettelægge kommunernes og regionernes administrative uddannelse - Kommunomuddannelsen - som led i jobrotation. Vi kan skræddersy jobrotationen, så det modsvarer de behov, kommunen/regionen har. Flere kommuner vil med fordel kunne indgå i et samarbejde om jobrotation, som kan foregå på ét af Komponents uddannelsessteder, eller i kommunens egne lokaler.

Jobrotation kan også bruges af enkeltpersoner, hvor man som fuldtidsstuderende tager to moduler ad gangen på de ordinære forløb på et Komponent center og gennemfører en Kommunom- / Sundhedskommunomuddannelse på akademiniveau på et år.

Hvis du er interesseret i at høre mere, kommer vi gerne til et indledende møde, som kan afklare uddannelsesbehov og finansieringsmodeller. Komponent deltager desuden gerne i et møde med Jobcentret, relevante A-kasser og andre relevante interessenter.

JOBROTATION ER EN FLERVINDERLØSNING FORDI

Kommunen / regionen får:

 • Opkvalificerede medarbejdere
 • Et bedre rekrutteringsgrundlag
 • Færre udgifter til efteruddannelse.

Medarbejderne får:

 • Nye og flere kompetencer
 • Mere arbejdsglæde
 • Bedre mulighed for at fastholde deres job.

Vikarerne får:

 • Nye kompetencer og kvalifikationer
 • Forbruger ikke arbejdsløshedstid i ansættelsesperioden
 • Større netværk.

JOBROTATION I PRAKSIS

Kommunen/regionen ansætter ledige som vikarer, som overtager jobbet for den medarbejder, der skal på fuldtidsstudium. Vikarerne kan ansættes i op til et halvt år under almindelige overenskomstmæssige vilkår.

REGLER OG PROCEDURER

Jobrotationsydelsen til ansættelse af vikar udgør 184,98 pr. time (pr. 1. januar 2017). Medarbejderen får udbetalt sin ordinære løn i studietiden og kan optjene ECTS point. Der kan søges kompetencemidler til kompetencegivende uddannelser.

Der optjenes ikke timer til Arbejdsløshedsunderstøttelse for vikaren, men der forbruges heller ikke arbejdsløshedstid, så vikaren frameldes Jobcentret under rotationsprojektet.

JOBROTATION - FLEKSIBELT OG TILPASSET

For os er det vigtigt at tilpasse jobrotationsløsningen til de vilkår, som er gældende i den enkelte kommune. Vi anbefaler jobrotation som et led i strategisk kompetenceudvikling – og på den måde får jobrotationsprojekter forskellige udformninger fra kommune til kommune.

Jobrotation kan udvikles:

 • Som et projekt i en enkelt fagforvaltning

 • Som et tværgående projekt for en bestemt medarbejdergruppe

 • Som et projekt, hvor én jobrotationsvikar vikarierer for eksempelvis 5 medarbejdere

Indholdsmæssigt og i forhold til medarbejderudviklingen kan der vælges mellem Komponents kompetencegivende uddannelser:

 • Den Offentlige Lederuddannelse (DOL)
 • Kommunom
 • Sundhedskommunom

Eller kurser som understøtter opgaveløsningen i en moderne kommune:

 • En veldrevet og effektiv administration
 • Medborgerskab
 • Velfærd og livskvalitet for borgere og ansatte