NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Derfor skal du vælge Komponent

Som kommunernes egen forening har vi mere end 50 års erfaring som kursus-, uddannelses- og læringspartner for politikere, ledere og medarbejdere i den kommunale sektor. 

Vi er ejet af kommunerne, og vores formål er at bidrage til udvikling af det danske kommunestyre. Det gør os i stand til at udvikle og tilbyde forløb, som går helt tæt på den kommunale ledelsespraksis og understøtter ledelsesudvikling på tværs af fagligheder, organisatoriske strukturer og kommunegrænser. 

Kendetegn, når du samarbejder med Komponent om ledelsesudvikling

 • Vi er tæt på ledelsespraksis i kommunerne
 • Vi har dybdekendskab til styringsdagsordener og særlige forhold ved den politiske kontekst
 • Vi har fokus på transfer og effekt af læring
 • Vi er en integreret del af vidensnetværk i og omkring kommunerne
 • Vi indgår i forpligtende samarbejder med kommunerne
 • Vi består i at styrke støttefunktionerne til ledelse
 • Vi understøtter det tværkommunale arbejde om ledelsesudvikling. 

Komponent tilbyder praksisnær kompetenceudvikling for ledere på alle niveauer

 • Fra medarbejder til leder
 • Forløb for uformelle ledere
 • Forløb for projekt- og procesledere, herunder ledelse af samskabende processer
 • Forløb for nye ledere
 • Fagkonferencer
 • Økonomi- og juraforløb for ledere
 • Den Offentlige Lederuddannelse (DOL)
 • Makkerparforløb for udvalgsformænd og fagchefer 
 • Forløb med fokus på faglige indsatser og metoder
 • Sparrings- og coachingforløb for ledergrupper.