NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Klar til mere uddannelse?

Overvejer du dit næste skridt efter din Kommunom- eller Sundhedskommunomuddannelse? Kom godt i gang med efteruddannelse på diplomniveau.

At starte på diplomuddannelse handlede for mig om at dygtiggøre mig. Når man er HK'er og pludselig oplever, at man kan tale med om de ting, dem med en akademisk uddannelse taler om – det har rykket mig. Jeg vil helt sikkert anbefale at starte på diplom. 
Irene Drifte, ejendomskonsulent og tidligere Kommunomstuderende

COK tilbyder diplommoduler til dig, der vil lære mere. Du kan tage modulerne enkeltvis, som en del af en fleksibel diplomuddannelse eller som en fuld diplomuddannelse i ledelse. Hos COK kan du vælge mellem 28 grund- og valgmoduler. Her kan du se de moduler, der er særligt relevante for dig, der har afsluttet en kommunomuddannelse:

Diplomuddannelse for administrative medarbejdere

Står du i gråzonen mellem medarbejderrollen og ledelsesansvar, så se også siden Fra akademi - til diplomniveau

Diplomuddannelse på flere måder

Hos COK kan du vælge en fuld diplomuddannelse i offentlig ledelse - Den Offentlige Lederuddannelse – eller du kan udvælge enkeltstående moduler fra forskellige diplomuddannelser og selv være med til at sammensætte din unikke kompetenceprofil i en fleksibel diplomuddannelse. 

Den Offentlige Lederuddannelse er rettet mod ledere i det offentlige, og dig, der på sigt gerne vil være leder, men uddannelsen er også for dig, der varetager ledelseslignende opgaver som f.eks. koordinator, projektleder eller tovholder. 

Den fleksible diplomuddannelse består ikke af én specifik uddannelsesretning. Her er du selv med til at sammensætte din diplomuddannelse ved at vælge moduler, der matcher din profil, dine ønsker og dine behov. COK tilbyder over 28 forskellige moduler, som du frit kan vælge mellem og kombinere med moduler fra andre diplomuddannelser. 

Kom godt i gang med et modul, der matcher

Selv om du ikke skal i gang med en fuld diplomuddannelse lige nu, kan du starte med et enkelt grund- eller valgmodul, der understøtter lige netop den udfordring, du står overfor. Så er du i gang og kan fortsætte, hvis du senere får lyst til en fuld diplomuddannelse. Husk blot, at en samlet diplomuddannelse skal gennemføres inden for seks år. 

Du kan se alle COKs moduler her

Form og forventninger

Et modul på 5 ECTS point består af fire undervisningsgange og har et pensum på 500 sider. Et modul på 10 ECTS point består af 8 undervisningsgange og med et pensum på 1000 sider. Desuden har begge typer af moduler læringsdage, vejledning i forbindelse med opgaveskrivning og mundtlig eksamen med afsæt i den skriftlige opgave (kombinationsprøve). En fuld diplomuddannelse er normeret til 60 ECTS, og du kan gennemføre den på deltid i løbet af 2-3 år. 

Husk Kompetencefonden!

Du kan søge midler fra Kompetencefonden til moduler på diplomniveau. Læs mere her, eller tal med din lokale TR. 

Vil du vide mere?

Tal med din lokale studievejleder, eller ring til os!