NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Kommunom Karakterfordeling

Karakterfordeling

Kommunomuddannelsen tog 7-trinsskalaen i brug i studieåret 2007-2008. For at efterleve intentionerne i 7-trinsskalaen, begyndte vi samtidig at opgøre karakterfordelingen på de enkelte fag, hvor vi tidligere har opgjort karaktergennemsnittet.

Ud over karakterfordelingen fremgår det også, hvor mange studerende der gik til eksamen, og hvor mange der bestod ved enten den ordinære eksamen eller ved syge-/reeksamen.