NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Søg kompetencemidler til det næste skridt i din faglige og personlige udvikling

De tre offentlige kompetencefonde giver hvert år nye muligheder for relevant og udbytterig efter- og videreuddannelse til dig, der arbejder i kommune, region eller stat. 

Har du fundet et kursus, der vil give dig mere viden, flere færdigheder eller helt nye kompetencer? Vil du f.eks. lære, hvordan du får et fast tag om dit projekt, hvordan du bliver en dygtigere leder for dine medarbejdere, eller vil du simpelthen klædes på til fremtidens administrative opgaver? Med kompetencemidler fra den kommunale, regionale eller statslige kompetencefond er du et skridt nærmere den efter- eller videreuddannelse, du drømmer om.

De tre offentlige kompetencefonde, der er etableret som et led i overenskomstforhandlingerne, har til formål at understøtte kompetenceudviklingen i kommuner, stat og regioner. Det gør de ved at give støtte til fortrinsvis kompetencegivende efter- og videreuddannelse hos anerkendte udbydere – som f.eks. Komponent.

Du kan i princippet søge om tilskud alle uddannelser, men de faglige organisationer har lavet positivlister over forhåndsgodkendte uddannelser og uddannelsesniveauer. Her vægtes kompetencegivende uddannelser på akademi-, diplom- og masterniveau. Det betyder, at du blandt andet kan søge tilskud til moduler på kommunomuddannelserne eller til tre af Komponents populære uddannelser: Den Offentlige Projektlederuddannelse®, Den Offentlige Proceslederuddannelse og Voksenpædagogisk Grunduddannelse – Formidling, didaktik og undervisningsteknik.

Læs mere om, hvordan du søger midler til kompetencegivende uddannelse >>

Line uddanner sig med støtte fra kompetencefonden
Line er lægesekretær på urologisk afdeling på Herlev Hospital. For hende var kompetencefonden en naturlig indgang til at starte på videreuddannelse. Mød Line i dette videoklip, hvor hun fortæller om, hvordan kompetencefonden har hjulpet hende i gang. Videoen er produceret af HK Kommunal.

Kompetenceudvikling til gavn for hele organisationen

Den Kommunale Kompetencefond og Den Regionale Kompetencefond støtter i stigende grad gruppeansøgninger, hvor hele medarbejdergrupper får støtte til f.eks. lokalt tonede uddannelsesforløb, så længe det er skræddersyet ind i en sammenhæng, hvor forløbet er ECTS-givende. Komponent kan hjælpe i processen med både design af uddannelsesforløb og ansøgning, læs mere >>

Vil du vide mere?