NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Kompetenceudvikling til medarbejdere og ledere på fagområderne

For at udnytte ressourcerne endnu bedre til gavn for borgerne, udbyder Komponent en række kurser, der klæder medarbejdere og ledere uden en økonomifaglig baggrund på med grundlæggende kompetencer og viden om kommunernes økonomistyring. Kurserne giver medarbejdere og ledere forståelse for, hvordan den kommunale økonomi er skruet sammen og giver værktøjer til at kunne bruge økonomien som et styringsredskab.

Datavalidering på voksenhandicapområdet

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
  • 10.03 - 22.03.2023
  • 14.03 - 23.03.2023
Lokation Herlev, Aarhus

Bliv 1000 meter mester i de generelle regler om mellemkommunal refusion – og gør det online på 4 timer

Få en indføring og et overblik over reglerne om mellemkommunal refusion, og hvad du skal være opmærksom på for at sikre en god håndtering af sagerne, når der opstår spørgsmål om, hvilken kommune der h

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
  • 07.06.2023
Lokation Online

Aktuelt om budgettering af skat og udligning i 2023 og overslagsårene

KL og Komponent afholder et webinar om aktuelle problemstillinger i forhold til budgettering af skat og udligning for 2022 og overslagsårene.

Se detaljer
Gem som favorit

Kursusdag: Intern Kontrol

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
  • 09.03.2023
Lokation Aarhus

Kursusdag: Afstemninger

Se detaljer
Gem som favorit
Afhold forløbet på din arbejdsplads

Faglig og økonomisk styring af specialundervisningsområdet

Komponent inviterer til national konference om de faglige og økonomiske perspektiver i det tværfaglige samarbejde ift. at skabe de bedste lærings- og udviklingsbetingelser for alle børn i kommunerne.

Se detaljer
Gem som favorit

Sundhedsfarlige boliger – juridisk og praktisk håndtering – ny pulje til bymidter

Et praksisnært kursus for dig, som behandler sager om fugt, skimmel, pcb og andre sundhedsfarlige forhold i boliger. Ud over de juridiske procedurer lægges der vægt på den praktiske tilrettelæggelse o

Se detaljer
Gem som favorit

Undgå at kommunens penge forsvinder ud i den blå luft…

Styrk den kommunale opkrævningsopgave når det handler om forældelse og bortfald.

Se detaljer
Gem som favorit

Orienteringsmøder om Aktuel Kommunaløkonomi

Igen i år afholder KL og Komponent orienteringsmøder om forhandlingerne og indholdet i økonomiaftalen - i år afholder vi møderne online.

Se detaljer
Gem som favorit

Momsårsmøde

Bliv opdateret på de nyeste regler og praksis på moms- og afgiftsområdet på Komponent og KommuneMoms’ Momsårsmøde.

Se detaljer
Gem som favorit