NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Fra gatekeeper til playmaker

Tiden løber ikke fra fagligheden – men du skal kunne mere end det.

Som fagprofessionel byggesagsbehandler, kommunal bygherre eller forvalter af kommunale ejendomme er du lige nu en helt central aktør som fremtidens velfærdsinnovatør. Det er dig, der er i forreste række, når erhvervslivet har brug for de nødvendige myndighedsgodkendelser – og når der skal skabes merværdi gennem en mere effektiv bygningsdrift.

Ejendomsområdet er blevet en central aktør og værdiskaber i den lokale velfærdsdebat. Lige nu står du over for en ændring af byggeloven – uden dog at kende det fulde omfang af loven. Sikkert er det, at det kommer til at betyde store ændringer i forvaltningens opgaveportefølje og helt nye samarbejdspartnere. Måske står du også midt i store organisatoriske omlægninger af ejendomsforvaltningen, hvor der er kommet politisk fokus på kvalitet og serviceoptimering. 

Komponent følger udviklingen og holder dig ajour med aktuelle kurser og uddannelser der kan styrke de kompetencer, du har brug for til at løfte opgaverne i fremtidens teknik- og miljøforvaltning. Som altid med afsæt i din hverdagspraksis, som gør det muligt at implementere kompetencer og viden med det samme. 

Gå på opdagelse i vores aktuelle aktiviteter, hvor vi bringer ny og nyttig viden i spil. Hvis du savner et kursus, så tøv ikke med at kontakte os. Og er I interesseret i et fælles kompetenceløft på arbejdspladsen, skræddersyr vi også gerne lokale kurser.

Byggesagsbehandling 3 – den erfarne byggesagsbehandler

Se detaljer
Gem som favorit

Kursus i køb og salg af fast ejendom

Deltage i kurset og få en grundlæggende introduktion til de retlige rammer og udfordringer ved køb og salg/udbud af faste ejendomme tilhørende kommuner og regioner

Se detaljer
Gem som favorit
Afhold forløbet på din arbejdsplads

Kursus i sundhedsfarlige boliger; fugt, svamp og skimmel

Behandler du sager om fugt, skimmel og andre sundhedsfarlige forhold i boliger? Så deltag på kurset og få overblik over lovgivning og proces samt værktøjer til at sikre korrekt sagsbehandling.

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
  • 08.10.2024
Lokation Middelfart

Kursus i alt om lejeret

Kurset giver dig indsigt i og forståelse for de grundlæggende lejeretlige principper i alle lejeforholdets faser inden for den almene lejelovgivning, herunder vedrørende lejeforholdets indgåelse, best

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
  • 24.09 - 26.09.2024
Lokation Vejle

Fra strategi til myndighedsgodkendelse - Videregående

Strategisk Energi- og varmeplanlægning.

Se detaljer
Gem som favorit

Projektgodkendelser efter Varmeforsyningsloven - grundlæggende

Regeringen har sat et mål på 70 pct. CO2-reduktion i 2030 og det er i høj grad energiområdet der skal lede vejen.

Se detaljer
Gem som favorit

Netværk for dig, der står for at opkræve kommunens mange forskellige regninger

Som kommunal medarbejder eller leder har du ansvaret for at sikre, at kommunens regninger bliver

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
  • 17.09.2024
  • 24.09.2024
Lokation København, Vejle

Team- og driftskoordinator i drift og service

KEF og Komponent har i samarbejde udviklet et forløb for nøglemedarbejdere som er bindeled mellem ledelse og teams/arbejdsfællesskaber, - altså nøglemedarbejdere uden personaleledelse.

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
  • 02.10 - 05.12.2024
Lokation Vejle

Fritvalgsregler og handleforpligtelsen: Foregrib spørgsmål i visitationsfasen

Bliv sikker på kommunens processer, økonomi i forhold til visitering og frit valg af ældreboliger på tværs af kommunegrænser i forløb efter retssikkerhedslovens §9c, stk. 5

Se detaljer
Gem som favorit
Afhold forløbet på din arbejdsplads

Kursus i alt om husleje- og beboerklagenævn

Få en grundig gennemgang af lovgivningen omkring sagsbehandling samt de væsentligste sagstyper i sådanne nævn – og bliv klar til en professionel og effektiv sekretariatsbetjening samt nævnsbehandling.

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
  • 18.06 - 19.06.2024
Lokation Middelfart