NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Jura og myndighedsforvaltning

Den traditionelle myndighedsrolle udfordres i disse år, hvor der fra politisk side er stort fokus på, at vi er i stand til at indgå i involverende og samskabende alliancer med lokalsamfund, borgere, virksomheder, organisationer med flere. I denne omstilling kan rollen som myndighedsudøver let fortone sig – hvilket kan få store konsekvenser for kommunen. For ret og pligt er jo ikke forsvundet. Du skal blot kunne mere end din faglighed.

Komponent sætter derfor fortsat fokus på den juridisk holdbare afgørelse, hvor vi kommer rundt om sagsforberedelse, sagsflow, politiske indstillinger, afgørelser, myndighedspassivitet og håndhævelser uden tab af oplevet god service. Det gør vi, fordi vi gerne vil medvirke til at kvalificere og udvikle den kommunale opgavevaretagelse med forvaltningsretten som central markør for samspillet mellem borgere og kommune. 

Gå på opdagelse i vores aktuelle aktiviteter, hvor vi bringer ny og nyttig viden i spil. Hvis du savner et kursus, så tøv ikke med at kontakte os. Og er I interesseret i et fælles kompetenceløft på arbejdspladsen, skræddersyr vi også gerne lokale kurser.

Kommunale lånegarantier til grønne anlægsinvesteringer og kommunalfuldmagtsreglerne - update

Du bliver opdateret om den seneste udvikling inden for en højaktuelt emne, der har stor betydning for kommunernes medvirken til finansiering af anlægsinvesteringer som led i den grønne omstilling.

Se detaljer
Gem som favorit
Afhold forløbet på din arbejdsplads

Køb og salg af fast ejendom

Deltage i kurset og få en grundlæggende introduktion til de retlige rammer og udfordringer ved køb og salg/udbud af faste ejendomme tilhørende kommuner og regioner

Se detaljer
Gem som favorit
Afhold forløbet på din arbejdsplads

Miljøvurderingsloven – jura og praksis

Miljøvurderingsloven er nu trådt i kraft for fuld styrke og den har stor betydning for sagsbehandlingen indenfor plan-, miljø-, natur og vejområdet – og ikke mindst den koordinerende indsats.

Se detaljer
Gem som favorit
Afhold forløbet på din arbejdsplads

Landzoneadministration jura og praksis

Nyt kursus om at navigere mellem friholdelse af det åbne land for unødvendigt byggeri og så bidrage til vækst og udvikling i landdistrikterne.
Kurset henvender sig til nye medarbejdere.

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
  • 14.03.2024
Lokation Odense

Det forvaltningsretlige skøn

Har du helt styr på, hvordan du træffer en lovlig skønsmæssig afgørelse, eller synes du det er svært at finde ud, hvad må du lovligt må lægge vægt på, og hvad det vil være magtmisbrug at lægge vægt på

Se detaljer
Gem som favorit
Afhold forløbet på din arbejdsplads

Temadag om Alkoholbevilling - Kvalitet i sagsbehandling

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
  • 11.04.2024
  • 18.04.2024
Lokation København, Vejle

Sundhedsfarlige boliger – juridisk og praktisk håndtering - puljefinansiering

Et praksisnært kursus for dig, som behandler sager om fugt, skimmel, pcb og andre sundhedsfarlige forhold i boliger. Ud over de juridiske procedurer lægges der vægt på mulighederne for statslig refusi

Se detaljer
Gem som favorit

Den Offentlige AC-konsulent

Forløb for AC'ere er efterspurgt i Komponent, og vi er igang med at redesigne vores mange gode tilbud til dig. Følg med her på siden eller tilmeld dig vores nyhedsbrev - så går du ikke glip af det sen

Se detaljer
Gem som favorit

Alt om Lejeret

Kurset giver dig indsigt i og forståelse for de grundlæggende lejeretlige principper i alle lejeforholdets faser, herunder alle relevante emner vedrørende lejeforholdets indgåelse, beståen og ophør.

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
  • 24.09 - 26.09.2024
Lokation Kursussted ikke fastlagt

Fra strategi til myndighedsgodkendelse - Videregående

Strategisk Energi- og varmeplanlægning.

Se detaljer
Gem som favorit