NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Jura og myndighedsforvaltning

Den traditionelle myndighedsrolle udfordres i disse år, hvor der fra politisk side er stort fokus på, at vi er i stand til at indgå i involverende og samskabende alliancer med lokalsamfund, borgere, virksomheder, organisationer med flere. I denne omstilling kan rollen som myndighedsudøver let fortone sig – hvilket kan få store konsekvenser for kommunen. For ret og pligt er jo ikke forsvundet. Du skal blot kunne mere end din faglighed.

Komponent sætter derfor fortsat fokus på den juridisk holdbare afgørelse, hvor vi kommer rundt om sagsforberedelse, sagsflow, politiske indstillinger, afgørelser, myndighedspassivitet og håndhævelser uden tab af oplevet god service. Det gør vi, fordi vi gerne vil medvirke til at kvalificere og udvikle den kommunale opgavevaretagelse med forvaltningsretten som central markør for samspillet mellem borgere og kommune. 

Gå på opdagelse i vores aktuelle aktiviteter, hvor vi bringer ny og nyttig viden i spil. Hvis du savner et kursus, så tøv ikke med at kontakte os. Og er I interesseret i et fælles kompetenceløft på arbejdspladsen, skræddersyr vi også gerne lokale kurser.

Temadag om Alkoholbevilling - Kvalitet i sagsbehandling

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
  • 20.04.2023
Lokation Odense

Salg af fast ejendom - mindre erfarne sagsbehandlere

Et praksisnært kursus med udgangspunkt i konkrete afgørelser og aktuelle problemstillinger.

Se detaljer
Gem som favorit

Sundhedsfarlige boliger – juridisk og praktisk håndtering – ny pulje til bymidter

Et praksisnært kursus for dig, som behandler sager om fugt, skimmel, pcb og andre sundhedsfarlige forhold i boliger. Ud over de juridiske procedurer lægges der vægt på den praktiske tilrettelæggelse o

Se detaljer
Gem som favorit

Den Offentlige AC-konsulent

Forløb for AC'ere er efterspurgt i Komponent, og vi er igang med at redesigne vores mange gode tilbud til dig. Følg med her på siden eller tilmeld dig vores nyhedsbrev - så går du ikke glip af det sen

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
  • 06.09 - 09.11.2023
Lokation Odense

Alt om Lejeret

Kurset giver dig indsigt i og forståelse for de grundlæggende lejeretlige principper i alle lejeforholdets faser, herunder alle relevante emner vedrørende lejeforholdets indgåelse, beståen og ophør.

Se detaljer
Gem som favorit

Fra strategi til myndighedsgodkendelse - Videregående

Strategisk Energi- og varmeplanlægning.

Se detaljer
Gem som favorit

Projektgodkendelser efter Varmeforsyningsloven - grundlæggende

Regeringen har sat et mål på 70 pct. CO2-reduktion i 2030 og det er i høj grad energiområdet der skal lede vejen.

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
  • 04.05.2023
  • 07.09.2023
Lokation Kursussted ikke fastlagt

10. netværksmøde for opkrævning og inddrivelse

Netværksmøde afholdes den 20. september for Øst på Scandic Sydhavnen, København og den 27.

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
  • 14.03.2023
  • 21.03.2023
Lokation Vejle, København

Grundlæggende kommunalfuldmagt

--Få overblik over kommunalfuldmagtens grundprincipper og få redskaber til at besvare konkrete spørgsmål, du støder på i din dagligdag.

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
  • 11.05.2023
Lokation København

Energiplanlægning i praksis

Et ”grønt Danmark” uafhængigt af fossile brændsler og uden velfærdstab er det energi-politiske afsæt for den strategiske energiplanlægning i Danmark.

Se detaljer
Gem som favorit
Afhold forløbet på din arbejdsplads