NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Rehabilitering og kommunikation

Inden for det sociale område er der en bevægelse i gang, der tilsiger, at kommunerne i højere grad arbejder rehabiliterende og med deres dialog og kommunikation med borgere og pårørende. I denne sektion har vi samlet kurser og forløb, der fokuserer på disse elementer; fra hjerneskaderehabilitering til målsætning i rehabiliterende arbejde.

Mange af kurserne er også egnede til udførerer, sociale tilbud og leverandører. Det er også her, man finder kurser om f.eks. borgerinddragelse, handicap og seksualitet og evaluering af indsatser. Kontakt os gerne for supplerende temaer eller mulighed for at skræddersy kurser til jeres organisation.

Ledelse, kommunikation og organisation - den attraktive arbejdsplads (5 ECTS)

På modul får du indsigt i teorier, metoder og nyeste forskning om den attraktiv arbejdsplads, som hjælper dig til at forstå de organisationsdynamikker, der er afgørende for at medarbejdere føler sig m

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
  • Oktober - december 2024
Lokation Herlev

Handicap 2024 - hverdagsliv og livskvalitet

Socialstyrelsen og COK afholder for fjerde gang en national handicapkonference med fokus på ny viden, aktuel udvikling, erfaringsdeling, forskning og praksis.

Se detaljer
Gem som favorit

Netværksdag for hjerneskadekoordinatorer

Komponent afholder sammen med Socialstyrelsen den årlige netværksdag for hjerneskadekoordinatorer.

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
  • 05.12.2024
Lokation Odense

Sundhed i sociale tilbud

Få inspiration og viden på denne konference, som sætter fokus på koblingen mellem sundhedsfaglige og socialfaglige perspektiver på landets sociale tilbud, til gavn for borgerne.

Se detaljer
Gem som favorit

Neurodagen 2024 - hjernen i socialt perspektiv

Socialstyrelsen og Komponent byder for sjette gang velkommen til Neurodagen. På dagen retter vi blikket mod forskning, indsatser og nye forståelser, og vi formidler cases og projekter fra praksis.

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
  • 29.10.2024
Lokation Odense

Temadag for kommunale handicapråd – 2024

Det Centrale Handicapråd og Komponent byder velkommen til tre regionale temadage for kommunale handicapråd.

Se detaljer
Gem som favorit
Afhold forløbet på din arbejdsplads

Hygiejnekoordinator - Lær at undervise nøglepersoner i kommunal infektionshygiejne

Har du som hygiejneansvarlig til opgave at sikre kompetenceudvikling af nøglepersoner? Dette kursus klæder dig på til at oversætte hygiejnefaglighed til undervisning og anvendelse i organisationen.

Se detaljer
Gem som favorit

Positiv stress-styring – metoder og teknikker

Der stilles i dag krav om stort engagement og høj effektivitet på alle kommunale og regionale arbejdspladser.

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
  • 05.11.2024
Lokation Odense

Værdighed i ældrepleje – styrk dansk som sprog mellem borger og medarbejder

– Kompetenceløft for tosprogede medarbejdere i sundhedssektoren.

Se detaljer
Gem som favorit
Afhold forløbet på din arbejdsplads

Onlinekursus i det sundhedsfaglige tilsyn

Få viden om lovgivningen bag og metoder til den gode forberedelse til det sundhedsfaglige tilsyn. For ledere og medarbejdere på bo- og behandlingssteder.

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
  • 23.10.2024
Lokation Online