NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Sagsbehandling og lovgivning

At sagsbehandling og rådgivning følger lovgivningen inden for de enkelte paragraffer i eksempelvis serviceloven er helt basalt, og der er stor bevågenhed på korrekt sagsbehandling inden for især de mere specialiserede områder. Komponent udbyder en række kurser og forløb om sagsbehandling og lovgivning inden for voksen-specialområdet, som enten er åbne hold eller kan hentes hjem til den enkelte kommuner eller organisation. 

Vores underviserkorps på området har stor erfaring med emnerne – også i forhold til at arbejde med de snitflader, gråzoner og dilemmaer, som altid kommer frem på kurserne. Derudover indeholder denne sektion kurser, der tager afsæt i overskriften, men som er af mere generel karakter. Vi tager altid gerne en dialog om behov for supplerende emner og kurser.

Mellemkommunal refusion på folkeskole- og dagtilbudsområdet

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
  • 29.08.2024
Lokation Online

Handicap 2024 - hverdagsliv og livskvalitet

Socialstyrelsen og COK afholder for fjerde gang en national handicapkonference med fokus på ny viden, aktuel udvikling, erfaringsdeling, forskning og praksis.

Se detaljer
Gem som favorit

Merudgifter for viderekomne - servicelovens §100

Kurset sætter juridisk fokus på merudgifter i samspil med biler, bolig og BPA-ordninger mv., og som en del af den samlede løsning på tværs af forvaltninger.

Se detaljer
Gem som favorit

Det forvaltningsretlige skøn

Har du helt styr på, hvordan du træffer en lovlig skønsmæssig afgørelse, eller synes du det er svært at finde ud, hvad må du lovligt må lægge vægt på, og hvad det vil være magtmisbrug at lægge vægt på

Se detaljer
Gem som favorit
Afhold forløbet på din arbejdsplads

Datavalidering på voksenhandicapområdet

Se detaljer
Gem som favorit
Afhold forløbet på din arbejdsplads

Fælles Sprog III

Se detaljer
Gem som favorit
Afhold forløbet på din arbejdsplads

Neurodagen 2024 - hjernen i socialt perspektiv

Socialstyrelsen og Komponent byder for sjette gang velkommen til Neurodagen. På dagen retter vi blikket mod forskning, indsatser og nye forståelser, og vi formidler cases og projekter fra praksis.

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
  • 29.10.2024
Lokation Odense

Den Offentlige AC-konsulent

Forløb for AC'ere er efterspurgt i Komponent, og vi er igang med at redesigne vores mange gode tilbud til dig. Følg med her på siden eller tilmeld dig vores nyhedsbrev - så går du ikke glip af det sen

Se detaljer
Gem som favorit

Whistleblowerordningen i det offentlige Danmark

3 virtuelle netværksmøder, hvor du får viden, inspiration og rum til erfaringsudveksling om brugen af jeres interne whistleblowerordning.

Se detaljer
Gem som favorit
Afhold forløbet på din arbejdsplads

Positiv stress-styring – metoder og teknikker

Der stilles i dag krav om stort engagement og høj effektivitet på alle kommunale og regionale arbejdspladser.

Se detaljer
Gem som favorit
Dato
  • 05.11.2024
Lokation Odense