NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Kvalitetsarbejdet i Kommunomuddannelserne

Kommunomuddannelserne på akademiniveau skal leve op til kravene i Bekendtgørelse om kvalitetsudvikling og kvalitetskontrol i erhvervsuddannelserne.

Kvalitetssikringen sker blandt andet gennem de studerendes, undervisernes og censorernes evaluering.

Resultaterne af evalueringen bliver brugt af både undervisere, det enkelte center og på landsplan. Studerende og censorer på afgangsprojekter evaluerer elektronisk. Gennemsnittet af hvert moduls score ved de studerendes evaluering beregnes. Et succeskriterium for Kommunomuddannelsen er at nå op på en score på fire ud af fem for alle moduler. Fire svarer til én glad smiley.

Ud fra de elektroniske svar bliver der lavet en opfølgningsplan for det efterfølgende studieår.

Opfølgningsplanen indeholder:

  • konkrete mål for forbedringer
  • plan for hvordan målene skal nås
  • hvem, der skal agere
  • hvornår målet skal være opfyldt.

Der laves en pædagogisk evaluering, hvor der blandt andet udgangspunkt i de studerendes evaluering af undervisningen.

På landsplan bruges evalueringerne som vigtige input i en løbende udvikling af modulernes indhold, materialer og  eksamensform.

Kontakt