NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Ledelse af faglighed og faglige fællesskaber

I disse år flyttes fokus fra den kommunale medarbejders viden og faglighed (kerneydelsen) og de handlinger, medarbejderen udfører (indsatser og aktiviteter), til at skabe værdi og effekt for borgere og samfund (kerneopgaven). Affaldshåndtering handler ikke om bortskaffelse, men om bæredygtige ressourcekredsløb. Klimaproblematikken handler ikke om klimasikring men om ændringer i vores livsform og ressourceforbrug. Folkeskolen handler ikke om undervisning, men om læring og udvikling. Og på ældre- og socialområdet træder rehabilitering ind i stedet for pleje og omsorg. 

At løfte kerneopgaven med blik for, hvordan den skaber værdi for borgere og samfund, kræver ledelse helt tæt på de medarbejdere og fagprofessionelle, som leverer kerneydelserne. 

God faglig ledelse handler grundlæggende om at efterstræbe god ledelse af faglighed og faglige miljøer. Ledelse af faglighed adresserer ikke et specifikt ledelsesniveau, men hele ledelseskæden. 

Vi kan derfor ikke tale om strategisk ledelse og resultatskabelse uden at tale om fokus på faglighed og faglig ledelse. Hver leder har på sit niveau et ansvar for at indgå i forpligtende prioriteringer sammen med andre og forene det strategiske fokus med det faglige blik. Den faglige ledelse skal tilskynde e bedste faglige løsninger og den fortsatte udvikling af områdernes opgaveløsning i henhold til kommunens strategi og politik. 

Kast lys på dine medarbejdere

Faglig ledelse må ikke skygge for medarbejdernes faglighed. Men samtidig er kernen i fagligt lederskab at udfordre kerneopgavens drift, udvikling og kobling til den politiske dagsorden. Det betyder, at du som faglig leder må og skal kaste lys på medarbejdernes faglighed ved at være den kritiske stemme, som udfordrer medarbejdernes faglige ambitioner og formåen – måden, de løser kerneopgaven på. Som leder må du udfordre medarbejderne på deres vilje og evne til at arbejde effektivt, fornyende, helhedsorienteret og tværfagligt. 

Og netop det at kaste lys på en faglig praksis i stærke faglige arbejdsmiljøer, som ofte hersker i skolemiljøet, planafdelinger, hjemmeplejen osv. kalder på lederskab med overblik, hvor lederen tør rykke tæt på – også selvom lederen ikke selv er den bedste fagmand eller -kvinde. 

Der er i stedet brug for at gå tilbage til faget ledelse, som i sin grundsubstans handler om at have det lange lys på i forhold til fagområdets udfordringer og de politiske dagsordener, og med dem for øje at turde udfordre de fagligt stærke miljøer på gældende forforståelse og praksis. Det kræver, at den faglige leder har det fornødne overblik over sit eget fagområde og kan se hele paletten af muligheder og koblinger til andre fagområder. 

Faglig ledelse handler derfor mindre om fagfaglighed og mere om at lede faglige arbejdsmiljøer på et fundament af faglig indsigt og forståelse for, hvad der faktisk rører sig i maskinrummet. Som leder behøver du ikke være stærkest på lovgivning og metoder, men du skal formå at udfordre, innovere og begejstre de faglige medarbejdere til at sætte deres faglighed i spil og forpligte sig på at skabe værdi og resultater, til tider af nye veje men altid med borgeren i centrum.