NYHED
Vi er blevet til Komponent – Kommunernes Udviklingscenter
Læs mere om Komponent her

Leder med budgetansvar

Decentrale ledere spiller en afgørende rolle i at levere god offentlig service til borgerne. De decentrale ledere har ansvaret for, at politiske strategier og visioner oversættes til resultater, der kan mærkes hos borgerne (Ledelseskommissionen 2018). Det stiller store krav til de offentlige ledere, og særligt det økonomiske ansvar kan være en uhåndgribelig opgave, hvis man ikke har økonomifaglig baggrund. Hvorfor ser budgetterne ud, som de gør? Hvad betyder rammerne for budgettet egentlig? Og hvordan bedriver jeg ledelse med næsen nede i et excel-ark?

Men den økonomiske ledelsesopgave rummer også et stort potentiale. Økonomi handler nemlig ikke blot om budgetter og budgetopfølgning. Økonomi er et ledelsesværktøj, som understøtter faglige mål gennem bevidst prioritering. Komponent udbyder flere forløb, som hjælper dig på vej til at blive leder med din økonomi.